[NUUG kart] Langsua Nasjonalpark

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Tue Jul 16 16:21:04 CEST 2013


Ok, problemet er at Langsua og ett område til er på over 2000 noder.
Det er over hva openstreetmap greier å takle i en vei. Har prøvd å dele 
de opp men Merkaator er ikke akkurat så veldig stabilt enda, så det 
funker dårlig. Potlatch 2 takler heller ikke så store shapefiler, da 
områdene aldri dukker opp ved import via java/flash interface.

On 16. juli 2013 10:34, Vidar Gundersen wrote:
> Dataene finnes i Shape format også:
>
> http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Map_catalog_dataset_download_overview.asp
>
> http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_dataset.asp?datasetid=10&download=yes&language=EN
>
>
>
> 2013/7/16 Håken Hveem <krbjhvee at online.no <mailto:krbjhvee at online.no>>
>
>
>
>   Det får jeg ikke gjort pga at den siden krever micro$oft
>   Silverlight plugin.
>   Det støttes ikke av Linux.
>
>
>   On 16. juli 2013 06:54, Vidar Gundersen wrote:
>>   Hvis man sletter, forsvinner endringshistorikken du viser til.
>>   Har du sett om avgrensingen finnes i Naturbase?
>>
>>
>>   2013/7/16 Håken Hveem <krbjhvee at online.no
>>   <mailto:krbjhvee at online.no>>
>>
>>
>>     Denne mangler visstnok etter det jeg kan se på openstreetmap.
>>
>>     Kart ligger her:
>>     http://www.miljødirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf
>>     <http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/old/dirnat/multimedia/49252/Langsua_kart_brosjyre.pdf>
>>
>>     Ormtjernkampen kan da altså slettes da denne har skiftet navn til
>>     Langsua, samt at den har blitt en god del større.
>>
>>
>>     --
>>     PGP/GNUPG: C51F834D
>>     Håken Hveem
>>     Welhavensgate 11B
>>     2317 Hamar.
>>
>>     _______________________________________________
>>     kart mailing list
>>     kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>>     http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
>
>   -- 
>   PGP/GNUPG: C51F834D
>   Håken Hveem
>   Welhavensgate 11B
>   2317 Hamar.
>
>
>   _______________________________________________
>   kart mailing list
>   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
PGP/GNUPG: C51F834D
Håken Hveem
Welhavensgate 11B
2317 Hamar.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130716/040f0686/attachment.htm 


More information about the kart mailing list