[NUUG kart] Langsua Nasjonalpark

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Thu Jul 18 14:24:53 CEST 2013


Takk. Jeg har sett litt på alt det andre som mangler i fra 
Naturdatabasen, men det blir alt for tungt for min maskin da jeg ikke 
har så veldig mye RAM til rådighet,- samt at jeg er redd for å gjøre noe 
feil.


On 18. juli 2013 10:52, Gorm E. Johnsen wrote:
> Nå finnes det to stykk 'Langsua' om du søker i nominatim...
> Og så ser jeg at det er flere duplikate noder. Og at veiene ikke var 
> lukket.
> Jeg deler ytterligere opp og lager en multipolygon og fikser 
> småproblemene.
>
> -gorm
>
>
>
>
> Gorm E. Johnsen
>
>
> 2013/7/17 Håken Hveem <krbjhvee at online.no <mailto:krbjhvee at online.no>>
>
>   Da er langsua oppe, jeg måtte dele området i to for å få det til.
>
>   http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/16985751
>
>   Håper at noen kan ordne opp i det, da jeg har gjort så godt jeg kan.
>
>   --
>   PGP/GNUPG: C51F834D
>   Håken Hveem
>   Welhavensgate 11B
>   2317 Hamar.
>
>   _______________________________________________
>   kart mailing list
>   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-- 
PGP/GNUPG: C51F834D
Håken Hveem
Welhavensgate 11B
2317 Hamar.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130718/1f642aa8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list