[NUUG kart] Kartverket som kilde

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Thu Jul 18 12:11:13 CEST 2013


2013/7/17 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> Tusen takk for kommentarer. Svar nedenfor:
>
>
> ty. den 16. 07. 2013 klokka 20.26 (+0200) skreiv Geir Ove Myhr:
>> Jeg har sett på data fra Lenvik og Trondheim. Noe av det jeg har lagt
>> merke til er:
>>
>> * enh_type 8 (haug) mangler foreløpig i CSV-fila, og den gjør at mange
>> hauger jeg kjenner til mangler. Ser at natural=peak er brukt for
>> tilsvarende i Trondheim (f.eks Månen og Nymånen).
>
> Det blir litt voldsomt med natural=peak på alle hauger
> (spesielt med kart som viser dette som fjelltopper).
> Foreslår heller at vi bruker natural=hill (udokumentert i OSM).

Enig med Thomas at det ser ut som om natural=peak er det som er i bruk
nå for topper i alle størrelser. Kan ikke se noen konsensus om
klassifisering av topper, selv om det ville vært fint å ha.

>> * Datakvaliteten for skoler SSR ser ut til å være dårlig. Foreslår å
>> fjerne disse.
>
> Lar de foreløpig stå, og så kan vi eventuelt hoppe over de ved import.
> Kan være nyttige å ha der det ikke finnes noe objekt i OSM fra før.

Da blir det lett feil i OSM. Det er navnene, ikke plasseringen som er
dårlig. Her er eksempler jeg har funnet bare ved å se på skolene nær
der jeg har bodd:
* Furuhaugen skole (Trondheim) har siden 2002 vært Flatåsen skole (øvre bygg)
* Heimly videregående skole (Finnsnes) var folkehøgskole fram til den
ble lagt ned i 2001. Har muligens vært andre typer skoler for mange år
siden. Nå er det bl.a. asylmottak og metodistkirke i lokalene.
* Det som står som "Finnsnes gymnas" i SSR har vært "Finnfjordbotn
Videregåande Skole" i hele min oppvekst og er nå blitt en del av Senja
VGS.

>> * Data for fyrlykter ser ut til å være bra. Kanskje en idé å ta alle
>> disse som en egen import, siden det ikke er så mange i hver kommune?
>
> Tja, det er jo enkelt å filtrere selv ved import. Har for øvrig endret
> type 130 til man_made=beacon (mens 129 er man_made=lighthouse).

Her burde jeg presisert at det var _posisjonen_ som på noen plasser
jeg kjenner til ser ut til å være bedre enn det som ligger i OSM fra
før. Grunnen til å gjøre importen separat er at mange kan kjenne en
kommune godt uten å kjenne til fyrene, mens noen som er kjent langs en
del av kysten vil kjenne til fyrene i mange kommuner. Men ikke noen
stor sak.

Geir Ove


More information about the kart mailing list