[NUUG kart] Naturdatabase

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Fri Jul 19 11:45:33 CEST 2013


On 19. juli 2013 09:26, Vidar Gundersen wrote:
> 2013/7/19 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>
>> Problemet er da at databasen inneholder streker som har over 2000 noder.
>> Jeg kjenner ikke til noe verktøy som deler opp disse automatisk.
> Jeg vil tro noen objekter har ekstra punkter for å bevare kurvatur fra
> splines etc. slik at man kan kjøre en forsiktig simplify for å
> redusere datamengden. Det kan gjøres med gpsbabel eller JOSM. Om en
> grense for et verneområde forenkles med en 0.5-1 meter vil det
> antagelig fortsatt være mer nøyaktig enn den reelle grensen.
>
>
>

Da er de feilaktige taggene rettet opp i.

-- 
PGP/GNUPG: C51F834D
Håken Hveem
Welhavensgate 11B
2317 Hamar.More information about the kart mailing list