[NUUG kart] action=delete

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Jul 31 11:44:23 CEST 2013


Hei, det ser ut til at jeg trenger litt hjelp.
Av og til vedlikeholder jeg data om ladestasjoner for el-biler i osm. Jeg
får en gpx-fil fra ladestasjoner.no som inneholder punkter for
ladestasjoner.

Oppdateringen i osm gjøres ved at jeg først sletter alle de eksisterende
ladestasjonene fra denne kilden og så laster inn de nye fra datasettet fra
ladestasjoner.no. Det er en stund siden jeg gjorde dette, og nå ser det
ikke ut til at jeg får til slettingen. Jeg henter norway-latest. osm og
trekker ut de aktuelle ladestasjonene fra denne, åpner uttrekket i josm og
føyer til tags action=delete  på alle disse punktene. Kjører så en upload
med josm.

Jeg prøvekjørte dette nå på 1 punkt, men et ble ikke borte. Det ligger i
osm som før men med tag action=delete. Punktet er nodeid 1648779832. Gjør
jeg noe galt? Ifølge oppskriften jeg noterte meg sist gang, har dette
fungert før.

Hilsen Bjørn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130731/7174c18a/attachment.html 


More information about the kart mailing list