[NUUG kart] action=delete

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Jul 31 17:33:49 CEST 2013


Jeg får nok tenke litt mer på dette. Det kommer stadig nye ladestasjoner,
og jeg får se om jeg klarer å plukke ut de nye i dataene fra
ladestasjoner.no

Jeg har forøvrig brukt amenity=charging_station, men jeg ser at en annen
har brukt amenity=fuel og fuel=electricity31. juli 2013 kl. 15:44 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> Du er nødt til å ivareta OSM-edits med høyere prioritet enn data fra
> ladestasjoner.no, man må anta at dersom en OSM-bidragsyter har synfart
> og lagt til en ladestasjon vil den være mer presist kartfestet enn
> kilden. Jeg har ihvertfall rettet på flere ladestasjoner hvis posisjon
> har vært et stykke fra virkelig posisjon. Du bør egentlig lage differ
> som viser hvilke ladestasjoner som er endret i OSM og i
> ladestasjoner.no siden siste oppdatering. Kanskje det holder å flette
> endringene fra ladestasjoner.no siden siste import?
>
> 2013/7/31 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
> > Kan du si noe om hvordan jeg kan ivareta node-historikken?
> > I uttrekket av norway-latest.osm kan jeg godt se hvilke som er endret av
> > andre, men det hadde vært fint å kunne importere dataene fra
> > ladestasjoner.no uten å måtte spesialbehandle de nodene noen har
> endret. Det
> > kan kanskje bli noen etterhvert. Noen ganger er ikke posisjonen i fila
> fra
> > ladestasjoner.no helt nøyaktig, og da er det jo aktuelt å flytte noden
> > dersom man er lokalkjent.
> > -Bjørn
> >
> >
> >
> > 31. juli 2013 kl. 13:42 skrev Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> >
> >> Det høyrest jo ut som ein lite ideell måte uansett, sidan du ikkje tek
> >> omsyn til endringar som andre kan ha gjort sidan sist, og ikkje tek
> vare på
> >> historikken til nodane. Eg hadde blitt mektig irritert om dette skjedde
> med
> >> ein ladestasjon eg hadde bidrege til (no har eg ikkje gjort det, og det
> kan
> >> godt hende at dei for det meste er urørte, men det bør iallfall
> sjekkast).
> >>
> >>
> >> 31. juli 2013 kl. 11:44 skrev Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
> >>>
> >>> Hei, det ser ut til at jeg trenger litt hjelp.
> >>> Av og til vedlikeholder jeg data om ladestasjoner for el-biler i osm.
> Jeg
> >>> får en gpx-fil fra ladestasjoner.no som inneholder punkter for
> >>> ladestasjoner.
> >>>
> >>> Oppdateringen i osm gjøres ved at jeg først sletter alle de
> eksisterende
> >>> ladestasjonene fra denne kilden og så laster inn de nye fra datasettet
> fra
> >>> ladestasjoner.no. Det er en stund siden jeg gjorde dette, og nå ser
> det ikke
> >>> ut til at jeg får til slettingen. Jeg henter norway-latest. osm og
> trekker
> >>> ut de aktuelle ladestasjonene fra denne, åpner uttrekket i josm og
> føyer til
> >>> tags action=delete  på alle disse punktene. Kjører så en upload med
> josm.
> >>>
> >>> Jeg prøvekjørte dette nå på 1 punkt, men et ble ikke borte. Det ligger
> i
> >>> osm som før men med tag action=delete. Punktet er nodeid 1648779832.
> Gjør
> >>> jeg noe galt? Ifølge oppskriften jeg noterte meg sist gang, har dette
> >>> fungert før.
> >>>
> >>> Hilsen Bjørn
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> kart mailing list
> >>> kart at nuug.no
> >>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >>>
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> kart mailing list
> >> kart at nuug.no
> >> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130731/21210f9f/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list