[NUUG kart] action=delete

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed Jul 31 15:44:56 CEST 2013


Du er nødt til å ivareta OSM-edits med høyere prioritet enn data fra
ladestasjoner.no, man må anta at dersom en OSM-bidragsyter har synfart
og lagt til en ladestasjon vil den være mer presist kartfestet enn
kilden. Jeg har ihvertfall rettet på flere ladestasjoner hvis posisjon
har vært et stykke fra virkelig posisjon. Du bør egentlig lage differ
som viser hvilke ladestasjoner som er endret i OSM og i
ladestasjoner.no siden siste oppdatering. Kanskje det holder å flette
endringene fra ladestasjoner.no siden siste import?

2013/7/31 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
> Kan du si noe om hvordan jeg kan ivareta node-historikken?
> I uttrekket av norway-latest.osm kan jeg godt se hvilke som er endret av
> andre, men det hadde vært fint å kunne importere dataene fra
> ladestasjoner.no uten å måtte spesialbehandle de nodene noen har endret. Det
> kan kanskje bli noen etterhvert. Noen ganger er ikke posisjonen i fila fra
> ladestasjoner.no helt nøyaktig, og da er det jo aktuelt å flytte noden
> dersom man er lokalkjent.
> -Bjørn
>
>
>
> 31. juli 2013 kl. 13:42 skrev Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
>
>> Det høyrest jo ut som ein lite ideell måte uansett, sidan du ikkje tek
>> omsyn til endringar som andre kan ha gjort sidan sist, og ikkje tek vare på
>> historikken til nodane. Eg hadde blitt mektig irritert om dette skjedde med
>> ein ladestasjon eg hadde bidrege til (no har eg ikkje gjort det, og det kan
>> godt hende at dei for det meste er urørte, men det bør iallfall sjekkast).
>>
>>
>> 31. juli 2013 kl. 11:44 skrev Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
>>>
>>> Hei, det ser ut til at jeg trenger litt hjelp.
>>> Av og til vedlikeholder jeg data om ladestasjoner for el-biler i osm. Jeg
>>> får en gpx-fil fra ladestasjoner.no som inneholder punkter for
>>> ladestasjoner.
>>>
>>> Oppdateringen i osm gjøres ved at jeg først sletter alle de eksisterende
>>> ladestasjonene fra denne kilden og så laster inn de nye fra datasettet fra
>>> ladestasjoner.no. Det er en stund siden jeg gjorde dette, og nå ser det ikke
>>> ut til at jeg får til slettingen. Jeg henter norway-latest. osm og trekker
>>> ut de aktuelle ladestasjonene fra denne, åpner uttrekket i josm og føyer til
>>> tags action=delete  på alle disse punktene. Kjører så en upload med josm.
>>>
>>> Jeg prøvekjørte dette nå på 1 punkt, men et ble ikke borte. Det ligger i
>>> osm som før men med tag action=delete. Punktet er nodeid 1648779832. Gjør
>>> jeg noe galt? Ifølge oppskriften jeg noterte meg sist gang, har dette
>>> fungert før.
>>>
>>> Hilsen Bjørn
>>>
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list