[NUUG kart] Regjeringen vil frigjøre kart

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Wed May 1 07:04:32 CEST 2013


Må innrømme at jeg sitter igjen med mange spørsmålstegn etter denne
nyheten. Det er ganske vagt utover lovnad om frigjøring av N50 iløpet av
året. Spørsmålet er hva slags lisensbetingelser de legger på dataene.
Forhåpentligvis får vi ikke samme problemet som diskusjonen rundt
integrering av SSR i OpenStreetMap.

Det kommer til å bli veldig viktig at vi klarer å bruke disse dataene til å
forbedre OSM. Hvis ikke kommer sannsynligvis  OSM til å bli stående igjen
med færre bidragsytere enn idag i Norge. Lite grunn til å bidra til OSM
hvis folk føler at Kartverket sine data er gode og oppdaterte og at de i
tillegg kan bruke de fritt.

Espen
2013/4/30 Robert Nordan <rpvn at robpvn.net>

> http://www.digi.no/915898/frigjor-kart
>
> En ganske vag oppsummering, men prinsippet er ihvertfall at de ønsker å
> frigjøre kartdata og etterhvert bli like flinke som Danmark.  Den konkrete
> lovnaden er dette: "Det andre vi presenterer i dag er at vi kommer med en
> liten forsmak. I revidert nasjonalbudsjett frigjør vi 1:50.000 kartserien
> som skal bli gratis tilgjengelig i løpet av året, varsler
> miljøvernstatsråden. Det samme gjelder adresse-, vei- og eiendomsdata."
>
> Fra Geomatikkdagene lærte jeg at 1:50 000 er den eneste kartserien
> Kartverket eier helt selv (de andre seriene er avhengige av tilførsel fra
> kommuner osv.), så det har nok en sammenheng.
>
> Spennende nyheter! Hva tror vi at det kan ha å si for OpenStreetMap i
> Norge?
>
> /Robert N
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130501/63e1994c/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list