[NUUG kart] Småting med Garmin-kartene fra frikart.no

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sat May 4 22:01:02 CEST 2013


Hei!

(Tar med kart at nuug.no, siden dette kan være av allmenn interesse, men
vedleggene kommer muligens ikke med)

Har kommet over noen ting på Garmin-kartene fra frikart.no som muligens kan
forbedres:

1. Når man zoomer inn på bygninger ser man at de har fått en litt rar form.
Få hjørner er 90 grader. (som på vedlagte hogreina.png, som er tatt på
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.379251&lon=10.339194&zoom=18&layers=M).
Går koordinatene til hjørnene gjennom en avrunding som er litt for hard,
eller er det en annen effekt vi ser?

2. Alle building=house, enten de har adresse på seg eller ikke, får en
liten firkant på seg i kartet. De med building=yes får det ikke (se
vedlagte ranheim.png som kommer fra
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.43098&lon=10.51664&zoom=17&layers=M,
der det er building=house nord for Ranheimsvegen og building=yes sør for
vegen). Denne holder seg synlig selv når man zoomer langt ut, slik at man i
noen områder ikke ser annet enn disse firkantene (se trondheim_east.png).
Er det en god grunn til å ikke fjerne disse firkantene?

Hadde egentlig to ting til, men det var allerede fikset mellom sist gang
jeg lastet ned kart til GPSen og nå. Så takk for en god tjeneste med
stadige forbedringer :-)

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130504/2f304575/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: hogreina.png
Type: image/png
Size: 14863 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130504/2f304575/attachment-0003.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ranheim.png
Type: image/png
Size: 56396 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130504/2f304575/attachment-0004.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: trondheim_east.png
Type: image/png
Size: 86403 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130504/2f304575/attachment-0005.png 


More information about the kart mailing list