[NUUG kart] Tracktype

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Wed May 8 20:24:13 CEST 2013


Vi kan vel egentlig bare legge til highway=path på alle disse som ikke er
ferger eller har andre spesielle tagger. De gir ingen mening akkurat nå
såvidt jeg kan se.

Eksempler er :
http://www.openstreetmap.org/browse/way/170373153
http://www.openstreetmap.org/browse/way/107047862

Espen
2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> >> > highway=null, foot=yes -> gir denne kombinasjonen noen mening?
> > Det er endel linjesegmenter med denne tagging ser jeg. Blant annet har
> du en
> > del av dem Vidar. Jeg antar at det er en feil og at det skulle vært
> > highway=path på de fleste.
>
> Ja, det er gammel vane og etterslep fra den gang Osmarender fortsatt
> var oppe, for den rendret path og path med foot forskjellig. foot=yes
> er selvfølgelig bare tull for det er implisitt.
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130508/f15b6be1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list