[NUUG kart] Tracktype

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 8 16:40:07 CEST 2013


2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
>> > highway=null, foot=yes -> gir denne kombinasjonen noen mening?
> Det er endel linjesegmenter med denne tagging ser jeg. Blant annet har du en
> del av dem Vidar. Jeg antar at det er en feil og at det skulle vært
> highway=path på de fleste.

Ja, det er gammel vane og etterslep fra den gang Osmarender fortsatt
var oppe, for den rendret path og path med foot forskjellig. foot=yes
er selvfølgelig bare tull for det er implisitt.


More information about the kart mailing list