[NUUG kart] Tracktype

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Wed May 8 20:44:29 CEST 2013


Ok, den er god. Takk for oppklaring Vidar.

Da går jeg tilbake for å fullføre sykkelkartet mitt :-)

Espen
2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Nei,
>
> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/170373153
>
> Denne er en nedlagt skiløype. Stien/tråkket er av så varierende
> kvalitet at jeg var svært usikker på om hele eller deler av den skulle
> settes med path.
>
> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/107047862
>
> Dette er data vi har fått av Naturvernforbundet, men ikke synfart
> enda. Tabbe at foot=yes er blitt med.
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130508/db329572/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list