[NUUG kart] Tracktype

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 8 21:01:28 CEST 2013


Har du sett flere?
Vet du om jeg kan trekke ut dette (JOSM søkesyntaks) via Osmosis?
foot=yes -highway=path user:vibrog

2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> Ok, den er god. Takk for oppklaring Vidar.
>
> Da går jeg tilbake for å fullføre sykkelkartet mitt :-)
>
> Espen
>
>
>
>
> 2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
>>
>> Nei,
>>
>> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/170373153
>>
>> Denne er en nedlagt skiløype. Stien/tråkket er av så varierende
>> kvalitet at jeg var svært usikker på om hele eller deler av den skulle
>> settes med path.
>>
>> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/107047862
>>
>> Dette er data vi har fått av Naturvernforbundet, men ikke synfart
>> enda. Tabbe at foot=yes er blitt med.
>
>
>
>
> --
> http://www.turkompisen.no
> http://www.kresendo.no/
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>


More information about the kart mailing list