[NUUG kart] Tracktype

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Wed May 8 21:10:08 CEST 2013


Du spurte vel egentlig om:

select count(*) from planet_osm_line where highway='path' and foot='yes'
and osm_user='vibrog';
 count
-------
 10075
(1 row)Espen


2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Har du sett flere?
> Vet du om jeg kan trekke ut dette (JOSM søkesyntaks) via Osmosis?
> foot=yes -highway=path user:vibrog
>
> 2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> > Ok, den er god. Takk for oppklaring Vidar.
> >
> > Da går jeg tilbake for å fullføre sykkelkartet mitt :-)
> >
> > Espen
> >
> >
> >
> >
> > 2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> >>
> >> Nei,
> >>
> >> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/170373153
> >>
> >> Denne er en nedlagt skiløype. Stien/tråkket er av så varierende
> >> kvalitet at jeg var svært usikker på om hele eller deler av den skulle
> >> settes med path.
> >>
> >> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/107047862
> >>
> >> Dette er data vi har fått av Naturvernforbundet, men ikke synfart
> >> enda. Tabbe at foot=yes er blitt med.
> >
> >
> >
> >
> > --
> > http://www.turkompisen.no
> > http://www.kresendo.no/
> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> >
> >
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130508/a6958478/attachment.htm 


More information about the kart mailing list