[NUUG kart] Tracktype

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 8 21:28:14 CEST 2013


Nei, jeg lurte på om det var flere av de eksemplene du sendte.
De 10075 kan jeg ta en søk-erstatt på, men har det noen hensikt utover
at det er pedagogisk å tagge slik man mener nye bidragsytere bør
gjøre?

2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> Du spurte vel egentlig om:
>
> select count(*) from planet_osm_line where highway='path' and foot='yes' and
> osm_user='vibrog';
>  count
> -------
>  10075
> (1 row)
>
>
>
> Espen
>
>
> 2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
>>
>> Har du sett flere?
>> Vet du om jeg kan trekke ut dette (JOSM søkesyntaks) via Osmosis?
>> foot=yes -highway=path user:vibrog
>>
>> 2013/5/8 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
>> > Ok, den er god. Takk for oppklaring Vidar.
>> >
>> > Da går jeg tilbake for å fullføre sykkelkartet mitt :-)
>> >
>> > Espen
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > 2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
>> >>
>> >> Nei,
>> >>
>> >> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/170373153
>> >>
>> >> Denne er en nedlagt skiløype. Stien/tråkket er av så varierende
>> >> kvalitet at jeg var svært usikker på om hele eller deler av den skulle
>> >> settes med path.
>> >>
>> >> > http://www.openstreetmap.org/browse/way/107047862
>> >>
>> >> Dette er data vi har fått av Naturvernforbundet, men ikke synfart
>> >> enda. Tabbe at foot=yes er blitt med.
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > http://www.turkompisen.no
>> > http://www.kresendo.no/
>> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>> >
>> >
>
>
>
>
> --
> http://www.turkompisen.no
> http://www.kresendo.no/
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>


More information about the kart mailing list