[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Tue Oct 1 21:56:10 CEST 2013


Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det mangler. Stier tas kun
inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) importeres der det er
mangler eller dårligere data.

All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og da med noen
testkommuner i første omgang?

Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere å kaste ut
Corine-objekter som ikke er endra og heller importere skog fra N50?

Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik at vi har
oversikt etterhvert.

Espen
2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>

> Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tillegg det som
> er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.  Det er jo en del som er
> nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktig å bevare. Det er ofte
> minst like bra som det Kartverket har.
>
> -Sverre
>
>
> Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:
>
>
> >
> > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner
> > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man
> > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt
> > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
> >
>
> >
> >
> > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del
> > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som
> > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til
> > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
> > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst
> > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
> > en import av alt det som mangler helt greit.
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:
> >
> >
> > >
> > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
> > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det
> > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data.
> >
> > >
> > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt
> > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som
> > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje
> > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
> > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.
> > >
> > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
> > > de med en klype salt :-)
> > >
> > > Espen
> > >
> > >
> >
> > > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
> > >
> > > >
> > > > Hei!
> > > >
> > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om bruk
> > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så tyder
> > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å
> > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.
> > > >
> > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i OSM.
> > > >
> > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse
> > dataene på:
> > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter
> > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess
> > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut
> > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM
> > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM
> > > >
> > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av datasettet.
> > > >
> > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom
> > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått generelle
> > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse dataene.
> > > >
> > >
> >
> > > Hei
> > >
> > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det
> > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke
> > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også
> > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
> > > man da tar inn data for å korrigere.
> > >
> > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer
> > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje
> > > kommune- og fylkesgrenser.
> > >
> > > -Sverre
> > >
> >
> > >
> > > --
> > > http://www.turkompisen.no
> > > http://www.kresendo.no/
> > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131001/e2fd80ae/attachment.htm 


More information about the kart mailing list