[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Oct 1 18:21:36 CEST 2013


Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tillegg det som 
er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.  Det er jo en del som er 
nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktig å bevare. Det er 
ofte minst like bra som det Kartverket har.

-Sverre


Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:

> 
> Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner 
> oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man 
> sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt 
> semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
>
> 
>
> 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del 
> steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som
> er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til 
> Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
> Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst 
> gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
> en import av alt det som mangler helt greit. 
> 
> -Sverre 
> 
> 
> 
> Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:
> 
> 
> > 
> > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
> > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det 
> > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data. 
> 
> > 
> > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt 
> > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som 
> > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje 
> > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
> > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.  
> > 
> > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
> > de med en klype salt :-)  
> > 
> > Espen 
> > 
> > 
> 
> > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> 
> > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
> > 
> > > 
> > > Hei! 
> > > 
> > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om bruk 
> > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så tyder
> > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å 
> > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.  
> > > 
> > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i OSM.  

> > > 
> > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse 
> dataene på: 
> > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter 
> > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess 
> > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut 
> > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM 
> > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM 
> > > 
> > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av datasettet.  
> > > 
> > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom 
> > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått generelle 
> > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse dataene.  
> > > 
> > 
> 
> > Hei 
> > 
> > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det 
> > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke 
> > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også 
> > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
> > man da tar inn data for å korrigere. 
> > 
> > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer 
> > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje 
> > kommune- og fylkesgrenser. 
> > 
> > -Sverre 
> > 
> 
> > 
> > -- 
> > http://www.turkompisen.no 
> > http://www.kresendo.no/ 
> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> > 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131001/6f61573b/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list