[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Wed Oct 2 10:45:58 CEST 2013


Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man gjør med objekter
som krysser kommunegrensene. For veier (og andre linjebaserte objekt) er
dette sikkert ikke et problem, men f.eks. vann (eller andre polygon) som
blir importert delvis kan være en utfordring, ihvertfall dersom noen
oppdaterer dem før nabokommunen(e) blir importert.

Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut. Ihvertfall
dersom de ikke har blitt manuelt justert.

Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks.
kraftlinjer/kabler og demninger.

Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge ned noen
utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye objekter og noen
eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her:
http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792



1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>:

> Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det mangler. Stier tas
> kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) importeres der det
> er mangler eller dårligere data.
>
> All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og da med noen
> testkommuner i første omgang?
>
> Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere å kaste ut
> Corine-objekter som ikke er endra og heller importere skog fra N50?
>
> Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik at vi har
> oversikt etterhvert.
>
> Espen
>
>
>
>
> 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>
>> Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tillegg det
>> som er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.  Det er jo en del som
>> er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktig å bevare. Det er
>> ofte minst like bra som det Kartverket har.
>>
>> -Sverre
>>
>>
>> Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:
>>
>>
>> >
>> > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner
>> > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man
>> > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt
>> > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
>> >
>>
>> >
>> >
>> > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
>> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>> > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del
>> > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som
>> > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til
>> > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
>> > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst
>> > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
>> > en import av alt det som mangler helt greit.
>> >
>> > -Sverre
>> >
>> >
>> >
>> > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:
>> >
>> >
>> > >
>> > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
>> > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det
>> > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data.
>> >
>> > >
>> > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt
>> > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som
>> > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje
>> > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
>> > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.
>> > >
>> > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
>> > > de med en klype salt :-)
>> > >
>> > > Espen
>> > >
>> > >
>> >
>> > > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>> > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
>> > >
>> > > >
>> > > > Hei!
>> > > >
>> > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om bruk
>> > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så tyder
>> > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å
>> > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.
>> > > >
>> > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i
>> OSM.
>> > > >
>> > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse
>> > dataene på:
>> > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter
>> > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess
>> > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut
>> > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM
>> > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM
>> > > >
>> > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av datasettet.
>> > > >
>> > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom
>> > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått generelle
>> > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse dataene.
>> > > >
>> > >
>> >
>> > > Hei
>> > >
>> > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det
>> > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke
>> > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også
>> > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
>> > > man da tar inn data for å korrigere.
>> > >
>> > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer
>> > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje
>> > > kommune- og fylkesgrenser.
>> > >
>> > > -Sverre
>> > >
>> >
>> > >
>> > > --
>> > > http://www.turkompisen.no
>> > > http://www.kresendo.no/
>> > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>> > >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
>
> --
> http://www.turkompisen.no
> http://www.kresendo.no/
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131002/8c4501a4/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list