[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Wed Oct 2 12:26:05 CEST 2013


Folkens

Er det mulig, på en enkel måte, å åpne f.eks geojson lastet ned fra
http://vegnett.vegdata.no/ som et lag i JOSM? Da vil man jo enkelt kunne
laste ned et område fra osm, sammenlikne, klippe og lime inn data?

-gorm


Gorm E. Johnsen


2013/10/2 Tyrfing OSM <tyrfingosm at gmail.com>

> Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man gjør med objekter
> som krysser kommunegrensene. For veier (og andre linjebaserte objekt) er
> dette sikkert ikke et problem, men f.eks. vann (eller andre polygon) som
> blir importert delvis kan være en utfordring, ihvertfall dersom noen
> oppdaterer dem før nabokommunen(e) blir importert.
>
> Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut. Ihvertfall
> dersom de ikke har blitt manuelt justert.
>
> Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks.
> kraftlinjer/kabler og demninger.
>
> Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge ned noen
> utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye objekter og noen
> eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her:
> http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792
>
>
>
> 1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>:
>
> Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det mangler. Stier tas
>> kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) importeres der det
>> er mangler eller dårligere data.
>>
>> All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og da med noen
>> testkommuner i første omgang?
>>
>> Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere å kaste ut
>> Corine-objekter som ikke er endra og heller importere skog fra N50?
>>
>> Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik at vi har
>> oversikt etterhvert.
>>
>> Espen
>>
>>
>>
>>
>> 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>>
>>> Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tillegg det
>>> som er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.  Det er jo en del som
>>> er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktig å bevare. Det er
>>> ofte minst like bra som det Kartverket har.
>>>
>>> -Sverre
>>>
>>>
>>> Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:
>>>
>>>
>>> >
>>> > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner
>>> > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man
>>> > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt
>>> > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
>>> >
>>>
>>> >
>>> >
>>> > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
>>> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>> > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del
>>> > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som
>>> > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til
>>> > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
>>> > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst
>>> > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
>>> > en import av alt det som mangler helt greit.
>>> >
>>> > -Sverre
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:
>>> >
>>> >
>>> > >
>>> > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
>>> > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det
>>> > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data.
>>> >
>>> > >
>>> > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt
>>> > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som
>>> > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje
>>> > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
>>> > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.
>>> > >
>>> > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
>>> > > de med en klype salt :-)
>>> > >
>>> > > Espen
>>> > >
>>> > >
>>> >
>>> > > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>>> > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
>>> > >
>>> > > >
>>> > > > Hei!
>>> > > >
>>> > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om
>>> bruk
>>> > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så
>>> tyder
>>> > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å
>>> > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.
>>> > > >
>>> > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i
>>> OSM.
>>> > > >
>>> > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse
>>> > dataene på:
>>> > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter
>>> > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess
>>> > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut
>>> > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM
>>> > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM
>>> > > >
>>> > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av datasettet.
>>> > > >
>>> > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom
>>> > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått generelle
>>> > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse dataene.
>>> > > >
>>> > >
>>> >
>>> > > Hei
>>> > >
>>> > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det
>>> > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke
>>> > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også
>>> > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
>>> > > man da tar inn data for å korrigere.
>>> > >
>>> > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer
>>> > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje
>>> > > kommune- og fylkesgrenser.
>>> > >
>>> > > -Sverre
>>> > >
>>> >
>>> > >
>>> > > --
>>> > > http://www.turkompisen.no
>>> > > http://www.kresendo.no/
>>> > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>> > >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > kart mailing list
>>> > kart at nuug.no
>>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>> > _______________________________________________
>>> > kart mailing list
>>> > kart at nuug.no
>>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> http://www.turkompisen.no
>> http://www.kresendo.no/
>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131002/52f45e10/attachment.htm 


More information about the kart mailing list