[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Sat Oct 5 00:09:56 CEST 2013


Jeg synes det bør være litt info om importering av data på den norske 
hovedsiden for særnorske tagger. Så jeg har tatt med den frihet å opprette 
et lite avsnitt om det. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger om vi bør ha dette, hvor det bør ligge, 
hvilken informasjon som bør være med, osv.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Importere_data

-Sverre


Tormod Nygård wrote on 03.10.2013 22:29:20:

> 
> Jeg har gjort det samme som Kristian selv.
> 
> Med vennlig hilsen
> Tormod Nygård
> 
> 
> On Wed, 2013-10-02 at 18:32 +0200, Kristian Nyborg Dahl wrote:
> > Jeg har selv gjort små justeringer på noen corine-objekter blant annet
> > alene for å gi plass til andre objekter. Yttergrensene til disse
> > corine-objektene ble med det ikke nevneverdig bedre. Tror man bør
> > erstatte mer enn bare de som ikke er blitt endret. Derimot er jeg
> > usikker på hvordan en løsning i tilfelle ville sett ut.
> > 
> > 
> > -Kristian
> > 
> > 
> > 
> > 
> > On Wed, 02 Oct 2013 11:37:41 +0200, Sverre Didriksen
> > <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> > 
> > 
> >     Jeg støtter også at Corine-objekter som ikke er endret
> >     erstattes. Sjekker man da bare på source-taggen eller vi med
> >     endret-dato også? Jeg tror ikke alle er like flinke til å
> >     endre source. 
> > 
> >     Jeg synes at vann som er autogenerert med denne skan etter
> >     vann-roboten også kan erstattes om de ikke er endret. Det er
> >     en del av de. Dette gjelder også kystlinjedeler og øyer også. 
> > 
> >     Når det gjelder objekter som krysser kommunegrenser så kan vi
> >     kanskje si at hele objektet alltid skal oppdateres, så den som
> >     først legger inn noe tar det selv om det går inn i
> >     nabokommunen. Og som det blir sagt så er det polygoner dette
> >     bør gjelde for. For linjer spiller dette liten rolle. 
> > 
> >     Støtter at vi må ha en wiki. Litt info om tagging må inn og en
> >     oversikt kanskje over hva som tas av hvem. Kanskje med en
> >     ansvarlig for hver kommune? Vi kan jo lage en liste og så kan
> >     vi bare ha førstemann til mølla-prinsipp f.eks. Det er jo
> >     kanskje greit at ikke flere holder på med det samme i samme
> >     kommune, iallefall ikke uten at de kommuniserer hva som tas. 
> > 
> >     Jeg synes kanskje det er tidlig å konkludere med hvordan vi
> >     gjør dette. Er det ingen andre synspunkter? 
> > 
> >     -Sverre 
> > 
> > 
> > 
> >     Tyrfing OSM wrote on 02.10.2013 10:45:58:
> > 
> >     > 
> >     > Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man
> >     gjør med 
> >     > objekter som krysser kommunegrensene. For veier (og andre 
> >     > linjebaserte objekt) er dette sikkert ikke et problem, men
> >     f.eks. 
> >     > vann (eller andre polygon) som blir importert delvis kan
> >     være en 
> >     > utfordring, ihvertfall dersom noen oppdaterer dem før
> >     nabokommunen
> >     > (e) blir importert.
> >     > 
> >     > Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut. 
> >     > Ihvertfall dersom de ikke har blitt manuelt justert.
> >     > 
> >     > Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks. 
> >     > kraftlinjer/kabler og demninger.
> >     > 
> >     > Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge
> >     ned noen 
> >     > utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye
> >     objekter og 
> >     > noen eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her:
> >     http://
> >     > www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792
> >     > 
> >     > 
> >     > 
> >     > 1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund
> >     <espen at espenpost.com>: 
> >     > Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det
> >     mangler. Stier 
> >     > tas kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) 
> >     > importeres der det er mangler eller dårligere data. 
> >     > 
> >     > All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og
> >     da med 
> >     > noen testkommuner i første omgang? 
> >     > 
> >     > Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere
> >     å kaste
> >     > ut Corine-objekter som ikke er endra og heller importere
> >     skog fra N50? 
> >     > 
> >     > Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik
> >     at vi 
> >     > har oversikt etterhvert. 
> >     > 
> >     > Espen 
> >     > 
> >     > 
> > 
> >     > 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> 
> >     > Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i
> >     tillegg 
> >     > det som er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.
> >     Det er jo
> >     > en del som er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det
> >     viktig 
> >     > å bevare. Det er ofte minst like bra som det Kartverket
> >     har. 
> >     > 
> >     > -Sverre 
> >     > 
> >     > 
> >     > Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53: 
> >     > 
> >     > 
> >     > > 
> >     > > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker
> >     renner 
> >     > > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man 
> >     > > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en
> >     manuell (evt 
> >     > > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
> >     > > 
> >     > 
> >     > > 
> >     > > 
> >     > > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
> >     > > sverre.didriksen at usit.uio.no>: 
> >     > > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at
> >     det en del 
> >     > > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle
> >     veier som
> >     > > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene
> >     til 
> >     > > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en
> >     del skade.
> >     > > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste,
> >     helst 
> >     > > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med
> >     data er nok
> >     > > en import av alt det som mangler helt greit. 
> >     > > 
> >     > > -Sverre 
> >     > > 
> >     > > 
> >     > > 
> >     > > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on
> >     30.09.2013 22:06:45: 
> >     > > 
> >     > > 
> >     > > > 
> >     > > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre.
> >     Men med punkt
> >     > > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert
> >     importering. Det 
> >     > > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere
> >     aktuelle data. 
> >     > > 
> >     > > > 
> >     > > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas
> >     inn litt 
> >     > > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva
> >     som 
> >     > > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks.
> >     stier kanskje 
> >     > > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien
> >     faktisk går der.
> >     > > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet. 
> >     > > > 
> >     > > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere
> >     etter, så ta
> >     > > > de med en klype salt :-) 
> >     > > > 
> >     > > > Espen 
> >     > > > 
> >     > > > 
> >     > > 
> >     > > > 2013/9/30 Sverre Didriksen
> >     <sverre.didriksen at usit.uio.no> 
> >     > > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
> >     > > > 
> >     > > > > 
> >     > > > > Hei! 
> >     > > > > 
> >     > > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til
> >     Kartverket om bruk 
> >     > > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere
> >     nevnt så tyder
> >     > > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi
> >     bør begynne å 
> >     > > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover. 
> >     > > > > 
> >     > > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å
> >     bruke i OSM. 
> >     > > > > 
> >     > > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og
> >     håndtere disse 
> >     > > dataene på: 
> >     > > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter 
> >     > > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk
> >     prosess 
> >     > > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er
> >     plukker ut 
> >     > > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM 
> >     > > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM 
> >     > > > > 
> >     > > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av
> >     datasettet. 
> >     > > > > 
> >     > > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går
> >     igjennom 
> >     > > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å
> >     fått generelle 
> >     > > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere
> >     disse dataene. 
> >     > > > > 
> >     > > > 
> >     > > 
> >     > > > Hei 
> >     > > > 
> >     > > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger
> >     i OSM. Det 
> >     > > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at
> >     vi ikke 
> >     > > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig
> >     må man også 
> >     > > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er
> >     bedre og at
> >     > > > man da tar inn data for å korrigere. 
> >     > > > 
> >     > > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste
> >     typer 
> >     > > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er
> >     kanskje 
> >     > > > kommune- og fylkesgrenser. 
> >     > > > 
> >     > > > -Sverre 
> >     > > > 
> >     > > 
> >     > > > 
> >     > > > -- 
> >     > > > http://www.turkompisen.no
> >     > > > http://www.kresendo.no/
> >     > > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> >     > > > 
> >     > > 
> >     > > _______________________________________________
> >     > > kart mailing list
> >     > > kart at nuug.no
> >     > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >     > 
> >     > > _______________________________________________
> >     > > kart mailing list
> >     > > kart at nuug.no
> >     > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
> >     > 
> >     > _______________________________________________
> >     > kart mailing list
> >     > kart at nuug.no
> >     > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > 
> >     > 
> > 
> >     > 
> >     > -- 
> >     > http://www.turkompisen.no 
> >     > http://www.kresendo.no/ 
> >     > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> >     > 
> > 
> >     > _______________________________________________
> >     > kart mailing list
> >     > kart at nuug.no
> >     > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > Using Opera's mail client: http://www.opera.com/mail/
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131005/e257fa30/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list