[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Kristian Nyborg Dahl krdahl at live.com
Wed Oct 2 18:32:02 CEST 2013


Jeg har selv gjort små justeringer på noen corine-objekter blant annet 
alene for å gi plass til andre objekter. Yttergrensene til disse 
corine-objektene ble med det ikke nevneverdig bedre. Tror man bør erstatte 
mer enn bare de som ikke er blitt endret. Derimot er jeg usikker på 
hvordan en løsning i tilfelle ville sett ut.

-Kristian


On Wed, 02 Oct 2013 11:37:41 +0200, Sverre Didriksen 
<sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> Jeg støtter også at Corine-objekter som ikke er endret erstattes. 
> Sjekker man da bare på source-taggen eller vi >med endret-dato også? Jeg 
> tror ikke alle er like flinke til å endre source.
> Jeg synes at vann som er autogenerert med denne skan etter vann-roboten 
> også kan erstattes om de ikke er endret. >Det er en del av de. Dette 
> gjelder også kystlinjedeler og øyer også.
> Når det gjelder objekter som krysser kommunegrenser så kan vi kanskje si 
> at hele objektet alltid skal oppdateres, >så den som først legger inn 
> noe tar det selv om det går inn i nabokommunen. Og som det blir sagt så 
> er det >polygoner dette bør gjelde for. For linjer spiller dette liten 
> rolle.
> Støtter at vi må ha en wiki. Litt info om tagging må inn og en oversikt 
> kanskje over hva som tas av hvem. Kanskje >med en ansvarlig for hver 
> kommune? Vi kan jo lage en liste og så kan vi bare ha førstemann til 
> mølla-prinsipp >f.eks. Det er jo kanskje greit at ikke flere holder på 
> med det samme i samme kommune, iallefall ikke uten at de >kommuniserer 
> hva som tas.
> Jeg synes kanskje det er tidlig å konkludere med hvordan vi gjør dette. 
> Er det ingen andre synspunkter?
> -Sverre
>
>
> Tyrfing OSM wrote on 02.10.2013 10:45:58:
>
>>Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man gjør med 
>> objekter som krysser kommunegrensene. For veier (og andrelinjebaserte 
>> objekt) er dette sikkert ikke et problem, men f.eks.vann (eller andre 
>> polygon) som blir importert delvis kan være enutfordring, ihvertfall 
>> dersom noen oppdaterer dem før nabokommunen
>> (e) blir importert.
>>Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut.Ihvertfall 
>> dersom de ikke har blitt manuelt justert.
>>Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks. 
>> kraftlinjer/kabler og demninger.
>>Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge ned noen 
>> utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye objekter ognoen 
>> eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her: http://
>> www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792
>>1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund 
>> <espen at espenpost.com>:Så konklusjonen sålangt er å importere veier der 
>> det mangler. Stiertas kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert 
>> myr)importeres der det er mangler eller dårligere data. All import er 
>> kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og da mednoen testkommuner i 
>> første omgang?Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi 
>> vurdere å kaste
>> ut Corine-objekter som ikke er endra og heller importere skog fra N50? 
>> Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik at vihar 
>> oversikt etterhvert. Espen
>
>> 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>Jeg tror også 
>> det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tilleggdet som er grovt 
>> inntegnet f.eks. kan være en god modell. Det er jo
>> en del som er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktigå 
>> bevare. Det er ofte minst like bra som det Kartverket har.-Sverre 
>> Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:>> Har sett litt på data for 
>> vatn og bekker. Endel bekker renner> oppover, og enkelte vann ser litt 
>> omtrentlige ut når man> sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg 
>> tror en manuell (evt> semimanuell for hvite områder) kan være en god 
>> idé.
>> >>>> 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
>> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:> Veier f.eks må vi være forsiktig med. 
>> Jeg har erfart at det en del> steder er mye feil i Kartverkets data. 
>> Det er en del gamle veier som
>> > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til> 
>> Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
>> > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst> 
>> gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
>> > en import av alt det som mangler helt greit.>> -Sverre>>>> Espen 
>> Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:>>> >> 
>> > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
>> > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det> > 
>> betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data. >> 
>> >> > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt> 
>> > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som> > 
>> eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje> > 
>> kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
>> > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet. > >> > Punktene mine 
>> var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
>> > > de med en klype salt :-) > >> > Espen> >> >>> > 2013/9/30 Sverre 
>> Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>> > Espen Oldeman Lund wrote on 
>> 30.09.2013 21:29:05:
>> > >> > >> > > Hei!> > >> > > Som dere ser så har jeg sendt en 
>> forespørsel til Kartverket om bruk> > > av de nylig frigitte dataene i 
>> OSM. Men som tidligere nevnt så tyder
>> > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å 
>> > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover. > > >> > > Det er 
>> i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i OSM. > > >> > > 
>> Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse> dataene 
>> på:> > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter> > > 2. Importere 
>> med en mer eller mindre automatisk prosess> > > 3. Ingen import, men en 
>> prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut> > > elementer for sitt 
>> lokale område og legger inn i OSM> > > 4. Ignorere dataene og ikke 
>> bruke de i OSM> > >> > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger 
>> sjølsagt av datasettet. > > >> > > N50 inneholder jo en drøss av ulike 
>> data så før en går igjennom> > > detaljene på de, så synes jeg det 
>> hadde vært fint å fått generelle> > > kommentarer fra OSM'er på hvordan 
>> vi skal håndtere disse dataene. > > >> >>> > Hei> >> > Jeg synes det er 
>> viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det> > betyr i praksis 
>> at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke> > overskriver noe 
>> eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også> > vurdere om 
>> nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
>> > > man da tar inn data for å korrigere.> >> > Jeg tror derfor at punkt 
>> 3 er mest aktuell for de fleste typer> > elementer, men det finnes 
>> unntak. Et av unntakene er kanskje> > kommune- og fylkesgrenser.> >> > 
>> -Sverre> >>> >> > --> > http://www.turkompisen.no> > 
>> http://www.kresendo.no/> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>> > >>> _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>> _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>>
>
>>--http://www.turkompisen.nohttp://www.kresendo.no/ 
>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>
>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart-- 
Using Opera's mail client: http://www.opera.com/mail/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131002/c292e70c/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list