[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Tormod Nygård tormod at sug.no
Thu Oct 3 22:29:20 CEST 2013


Jeg har gjort det samme som Kristian selv.

Med vennlig hilsen
Tormod Nygård


On Wed, 2013-10-02 at 18:32 +0200, Kristian Nyborg Dahl wrote:
> Jeg har selv gjort små justeringer på noen corine-objekter blant annet
> alene for å gi plass til andre objekter. Yttergrensene til disse
> corine-objektene ble med det ikke nevneverdig bedre. Tror man bør
> erstatte mer enn bare de som ikke er blitt endret. Derimot er jeg
> usikker på hvordan en løsning i tilfelle ville sett ut.
> 
> 
> -Kristian
> 
> 
> 
> 
> On Wed, 02 Oct 2013 11:37:41 +0200, Sverre Didriksen
> <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> 
> 
>     Jeg støtter også at Corine-objekter som ikke er endret
>     erstattes. Sjekker man da bare på source-taggen eller vi med
>     endret-dato også? Jeg tror ikke alle er like flinke til å
>     endre source. 
>     
>     Jeg synes at vann som er autogenerert med denne skan etter
>     vann-roboten også kan erstattes om de ikke er endret. Det er
>     en del av de. Dette gjelder også kystlinjedeler og øyer også. 
>     
>     Når det gjelder objekter som krysser kommunegrenser så kan vi
>     kanskje si at hele objektet alltid skal oppdateres, så den som
>     først legger inn noe tar det selv om det går inn i
>     nabokommunen. Og som det blir sagt så er det polygoner dette
>     bør gjelde for. For linjer spiller dette liten rolle. 
>     
>     Støtter at vi må ha en wiki. Litt info om tagging må inn og en
>     oversikt kanskje over hva som tas av hvem. Kanskje med en
>     ansvarlig for hver kommune? Vi kan jo lage en liste og så kan
>     vi bare ha førstemann til mølla-prinsipp f.eks. Det er jo
>     kanskje greit at ikke flere holder på med det samme i samme
>     kommune, iallefall ikke uten at de kommuniserer hva som tas. 
>     
>     Jeg synes kanskje det er tidlig å konkludere med hvordan vi
>     gjør dette. Er det ingen andre synspunkter? 
>     
>     -Sverre 
>     
>     
>     
>     Tyrfing OSM wrote on 02.10.2013 10:45:58:
>     
>     > 
>     > Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man
>     gjør med 
>     > objekter som krysser kommunegrensene. For veier (og andre 
>     > linjebaserte objekt) er dette sikkert ikke et problem, men
>     f.eks. 
>     > vann (eller andre polygon) som blir importert delvis kan
>     være en 
>     > utfordring, ihvertfall dersom noen oppdaterer dem før
>     nabokommunen
>     > (e) blir importert.
>     > 
>     > Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut. 
>     > Ihvertfall dersom de ikke har blitt manuelt justert.
>     > 
>     > Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks. 
>     > kraftlinjer/kabler og demninger.
>     > 
>     > Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge
>     ned noen 
>     > utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye
>     objekter og 
>     > noen eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her:
>     http://
>     > www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792
>     > 
>     > 
>     > 
>     > 1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund
>     <espen at espenpost.com>: 
>     > Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det
>     mangler. Stier 
>     > tas kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) 
>     > importeres der det er mangler eller dårligere data. 
>     > 
>     > All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og
>     da med 
>     > noen testkommuner i første omgang? 
>     > 
>     > Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere
>     å kaste
>     > ut Corine-objekter som ikke er endra og heller importere
>     skog fra N50? 
>     > 
>     > Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik
>     at vi 
>     > har oversikt etterhvert. 
>     > 
>     > Espen 
>     > 
>     > 
>     
>     > 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> 
>     > Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i
>     tillegg 
>     > det som er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.
>     Det er jo
>     > en del som er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det
>     viktig 
>     > å bevare. Det er ofte minst like bra som det Kartverket
>     har. 
>     > 
>     > -Sverre 
>     > 
>     > 
>     > Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53: 
>     > 
>     > 
>     > > 
>     > > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker
>     renner 
>     > > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man 
>     > > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en
>     manuell (evt 
>     > > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
>     > > 
>     > 
>     > > 
>     > > 
>     > > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
>     > > sverre.didriksen at usit.uio.no>: 
>     > > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at
>     det en del 
>     > > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle
>     veier som
>     > > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene
>     til 
>     > > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en
>     del skade.
>     > > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste,
>     helst 
>     > > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med
>     data er nok
>     > > en import av alt det som mangler helt greit. 
>     > > 
>     > > -Sverre 
>     > > 
>     > > 
>     > > 
>     > > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on
>     30.09.2013 22:06:45: 
>     > > 
>     > > 
>     > > > 
>     > > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre.
>     Men med punkt
>     > > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert
>     importering. Det 
>     > > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere
>     aktuelle data. 
>     > > 
>     > > > 
>     > > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas
>     inn litt 
>     > > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva
>     som 
>     > > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks.
>     stier kanskje 
>     > > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien
>     faktisk går der.
>     > > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet. 
>     > > > 
>     > > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere
>     etter, så ta
>     > > > de med en klype salt :-) 
>     > > > 
>     > > > Espen 
>     > > > 
>     > > > 
>     > > 
>     > > > 2013/9/30 Sverre Didriksen
>     <sverre.didriksen at usit.uio.no> 
>     > > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
>     > > > 
>     > > > > 
>     > > > > Hei! 
>     > > > > 
>     > > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til
>     Kartverket om bruk 
>     > > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere
>     nevnt så tyder
>     > > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi
>     bør begynne å 
>     > > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover. 
>     > > > > 
>     > > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å
>     bruke i OSM. 
>     > > > > 
>     > > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og
>     håndtere disse 
>     > > dataene på: 
>     > > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter 
>     > > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk
>     prosess 
>     > > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er
>     plukker ut 
>     > > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM 
>     > > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM 
>     > > > > 
>     > > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av
>     datasettet. 
>     > > > > 
>     > > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går
>     igjennom 
>     > > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å
>     fått generelle 
>     > > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere
>     disse dataene. 
>     > > > > 
>     > > > 
>     > > 
>     > > > Hei 
>     > > > 
>     > > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger
>     i OSM. Det 
>     > > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at
>     vi ikke 
>     > > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig
>     må man også 
>     > > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er
>     bedre og at
>     > > > man da tar inn data for å korrigere. 
>     > > > 
>     > > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste
>     typer 
>     > > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er
>     kanskje 
>     > > > kommune- og fylkesgrenser. 
>     > > > 
>     > > > -Sverre 
>     > > > 
>     > > 
>     > > > 
>     > > > -- 
>     > > > http://www.turkompisen.no
>     > > > http://www.kresendo.no/
>     > > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>     > > > 
>     > > 
>     > > _______________________________________________
>     > > kart mailing list
>     > > kart at nuug.no
>     > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>     > 
>     > > _______________________________________________
>     > > kart mailing list
>     > > kart at nuug.no
>     > > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
>     > 
>     > _______________________________________________
>     > kart mailing list
>     > kart at nuug.no
>     > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>     
>     > 
>     
>     > 
>     > -- 
>     > http://www.turkompisen.no 
>     > http://www.kresendo.no/ 
>     > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>     > 
>     
>     > _______________________________________________
>     > kart mailing list
>     > kart at nuug.no
>     > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> 
> -- 
> Using Opera's mail client: http://www.opera.com/mail/
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list