[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Sat Oct 5 17:23:57 CEST 2013


> 2. Det hadde vært fint med en unik identifikator slik at vi i ettertid kan kjøre en mer automatisk sjekk om objekter er endret hos Kartverket. 

Jeg vet at det finnes en gruppe i Norge Digitalt som jobber med å opprette uuid'er, men de fleste objekter har ikke det. Når jeg sporer etter endringer i datasettene bruker jeg ofte en id i form av en geohash (geohash.org) - som egentlig beskriver posisjonen til objektet med en definert nøyaktighet. Kanskje vet dere en bedre løsning... feature-id'er og objekt-id'er i databasene blir ofte satt på nytt under import og eksport. 


More information about the kart mailing list