[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Sun Oct 6 23:51:19 CEST 2013


Jeg har tittet på den landsdekkende geoJSON-filen. Den inneholder ikke 
høydekurver såvidt jeg kan se. Noen som vet noe om det? Det var litt 
skuffende for jeg hadde planlagt å bruke disse på mine GPS-kart. Å ta det 
fra hver kommune er litt mer jobb.

I tillegg så ser jeg at alle punkter er oppgitt i grader med bare 4 
desimaler. Det et mindre enn man ofte bruker, og betyr at objekter kan 
være 10 meter feil. Det er litt mye synes jeg, så vi bør vurdere om vi 
bare skal bruke de kommuneinndelte SOSI-filene. De bruker UTM-koordinater 
med siffer helt ned til en cm.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131006/18367754/attachment.htm 


More information about the kart mailing list