[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Oct 11 18:31:31 CEST 2013


Den 11. okt. 2013 18:10, skreiv Thomas Hirsch:
> Støtter det. :) Adresseinformasjon i OSM og Nominatim er umiddelbart 
> nyttig og i stor grad konfliktfri. Jeg er ikke helt sikkert hvilken 
> geometri som ligger i Elveg - så vidt jeg husker er matrikkeladressene 
> knyttet både til midtpunkt av eiendomsflaten og til "inngangen" - det 
> sistnevnte er selvfølgelig det nyttigere, spesielt hvis det er flere 
> adresser på én eiendom. Det er verdt å sjekke for å håndtere konflikter.

Når eg samanliknar Elveg i Bergen med dei bygningane eg kjenner til frå 
OSM så ser det ut som om det på enkelte bygninger er plassert på 
inngansdøra. Mens på andre bygg er det plassert midt i bygget, som eg 
antar er på grunn av manglande innraportering til kartverket. Dersom det 
er tilfellet kan ein del data frå OSM importerest til kartverket igjen :P

Der det er adresser og bygninger må det litt manuelt arbeid til for å 
håndtere konflikter, men dette er hovedsaklig eit problem i bysentrum og 
på enkelte plassar med "ildsjeler".

>> Det er lite poeng å importere matrikkeladressene.
> Bør evt importeres for eiendommer som fortsatt ikke har gateadresse.

Det er ikkje alle eiendomer med matrikkeladresse som har bolig eller 
postkasse. Me har heller ikkje noko anna informasjon i dei åpne 
kartdataa enn gnr/bnr/fnr og postnummer. Det er lite verdi i desse dataa 
åleine, men eg er åpen for at det blir brukt saman med lokalkunnskap 
eller ein tur til området. Eventuelt så går det an å lage polegon for 
dei postnummera som har få gateadresser. Dette vil hjelpe geokodere som 
nominatim.

Knut


More information about the kart mailing list