[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Oct 11 18:47:09 CEST 2013


On 2013-10-11, at 18:10, Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> wrote:
>> Det hadde vert kjekt å høyre på innspill kva de meinar om dette forslaget
> 
> Støtter det. :) Adresseinformasjon i OSM og Nominatim er umiddelbart nyttig og i stor grad konfliktfri.
> Jeg er ikke helt sikkert hvilken geometri som ligger i Elveg - så vidt jeg husker er matrikkeladressene knyttet både til midtpunkt av eiendomsflaten og til "inngangen" - det sistnevnte er selvfølgelig det nyttigere, spesielt hvis det er flere adresser på én eiendom. Det er verdt å sjekke for å håndtere konflikter.

Vi må også tenke gjennom om vi vil importere adressepunkter, eller om vi vil ha adresse-tags på bygning eller POIs som enten fins allerede eller som evt. skal importeres fra andre kartverket-datasett.

Det enkleste er å bare importere adressepunktene, og for bygg med mer enn en adresse eller adresser med flere bygg er det nok uansett den eneste fornuftige måten å representere det på, men det kunne gitt mening å la enkle tilfeller med en adresse til en eiendom med ett hus ligge i OSM som kun ett polygon med building=yes og adressetagger.

>> Det er lite poeng å importere matrikkeladressene.
> 
> Bør evt importeres for eiendommer som fortsatt ikke har gateadresse.

Matrikkeladressene har nok begrenset nytteverdi, i alle fall så lenge vi ikke har andre eiendomsdata. Jeg stemmer for at vi i alle fall lar det ligge i første runde, hvis vi senere importerer noe mer kan vi evt. påføre matrikkeladresser på objektene de peker på.

Det hadde vært nyttigere hvis vi i det minste hadde hatt postadressene som hører til, ofte er det poststedsadresser der det ikke er gate/veiadresser, men poststedsadressene fins vel kun i adressedatabasen til posten, som ikke er fri.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131011/033e0c31/attachment.bin 


More information about the kart mailing list