[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Oct 12 08:12:02 CEST 2013


[Gnonthgol]
> Grenser:
> I kartverket sine data er det ei SOSI fil med alle kommunegrensene i 
> Norge, og polegon for kvar kommune og fylke med navn på norsk, samisk og 
> kvensk (der det er fleire offisielle navn). Det hadde vert kjekt med 
> administrative senter også, men dette er ikkje med i den versjonen som 
> er gitt ut for åpen nedlasting.
> Eg foreslår at ein person fjernar mykje av det som er importert frå 
> N5000 og N2000 og importerer på nytt.

I importen fra OSM til mapit.nuug.no bruker vi relasjons-IDer, så sett
fra mitt ståsted vil jeg gjerne heller at en endrer på de eksisterende
grensene enn at en fjerner og importerer på nytt, slik at ID-er og
historikk bevares.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list