[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Kristian Nyborg Dahl krdahl at live.com
Sun Oct 13 12:00:22 CEST 2013


On Sun, 13 Oct 2013 10:03:59 +0200, Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> 
wrote:

>
> On 2013-10-13, at 09:23, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>
>> 2013/10/11 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
>>> On 2013-10-11, at 18:10, Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> 
>>> wrote:
>>>>> Det hadde vert kjekt å høyre på innspill kva de meinar om dette 
>>>>> forslaget
>>>>
>>>> Støtter det. :) Adresseinformasjon i OSM og Nominatim er umiddelbart 
>>>> nyttig og i stor grad konfliktfri.
>>>> Jeg er ikke helt sikkert hvilken geometri som ligger i Elveg - så 
>>>> vidt jeg husker er matrikkeladressene knyttet både til midtpunkt av 
>>>> eiendomsflaten og til "inngangen" - det sistnevnte er selvfølgelig 
>>>> det nyttigere, spesielt hvis det er flere adresser på én eiendom. Det 
>>>> er verdt å sjekke for å håndtere konflikter.
>>>
>>> Vi må også tenke gjennom om vi vil importere adressepunkter, eller om 
>>> vi vil ha adresse-tags på bygning eller POIs som enten fins allerede 
>>> eller som evt. skal importeres fra andre kartverket-datasett.
>>>
>>> Det enkleste er å bare importere adressepunktene, og for bygg med mer 
>>> enn en adresse eller adresser med flere bygg er det nok uansett den 
>>> eneste fornuftige måten å representere det på, men det kunne gitt 
>>> mening å la enkle tilfeller med en adresse til en eiendom med ett hus 
>>> ligge i OSM som kun ett polygon med building=yes og adressetagger.
>>
>> * I Trondheim ser det ut til å være overvekt med addr:* på
>> bygnings-polygoner. Men når jeg sammenligner Trondheim med andre
>> storbyer, ser det ut som om det er fler adresser her enn i de andre
>> storbyene. Se OSMI på zoom level 12 eller mer [1].
>> * Globalt ser det ut som om adresser oftest er på bygnings-polygoner
>> når de finnes. Det finnes ca. 25 millioner addr:housenumber, ca. 10 er
>> på polygoner og 15 på noder [2]. Ca. 10 millioner har også en building
>> tag [3], og jeg gjetter det er omtrent de sammesom de 10 millioner som
>> er på polygoner.
>> * Editorene har en tendens til å ville sette addr:* på bygningene og
>> JOSM-pluginen building-tools, merger disse automatisk [4].
>> * Når man søker etter adresse som er på et polygon, vil dette merkes,
>> mens bare punktet merkes når det er en node. Søk f.eks på "Øvre
>> Flatåsveg 37B" og "Skårgangen 3A" for å se forskjellen.
>>
>> Jeg vil anbefale å sette addr:* på bygnings-polygonene der disse
>> finnes, og som adressepunkter ellers. Når man senere legger inn
>> bygninger der det er adresse-noder, kan disse merges med bygningen.
>
> Vi må samtidig ha et forhold til at verden ikke alltid er så enkel. 
> F.eks. bor jeg i Midtunhaugen 141A, og i samme bygg er det husnummer 
> 121, 123, 125, 139, 139A, 141, 141A, 143. Tre og tre av disse er rett 
> over hverandre, og jeg ser ikke for meg noen måte hvor disse kan få 
> hvert sitt polygon i OSM uten at det blir umulig å redigere.
>
> Jeg er litt usikker på om det er lurt å legge opp til at dette skal 
> gjøres på to forskjellige måter.
>
> Kanskje en måte å gjøre det på er å putte adresse-taggene på en node 
> langs kanten av bygningen sammen med building=entrance, men jeg er 
> usikker på om det finnes bygg der det er flere adresser pr. inngang også.
>
>> [4]: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Denmark
>
> Som nevnt her er det også vanskeligere å holde datasettet oppdatert med 
> endringer fra kartverket hvis adressenodene merges med bygninger.
>

Her er hva wikien har å si om temaet:

==Buildings with multiple house numbers==

There is currently no consensus on this. Here are some possibilities:
1:	Create an address node for each housenumber and place each node 
somewhere on the building outline (or inside the building).

2:	If house numbers are associated with individual entrances, tag those 
numbers to entrance=* (old version - 			building=entrance) nodes.

3:	Separate the numbers by commas (e.g., "11,13,15").

4:	Separate the numbers by semicolons (e.g., "11;13;15"), as the semicolon 
is the standard value separator in OSM.

5:	Specify the range (e.g., "10-95"). This is the preferred method when 
such a range is officially used for the entire house. You may also use 
addr:interpolation=* to describe whether that includes odd, even or all 
numbers.

6:	Create separate connected polygons for buildings with different 
addresses. You may do this even if they share walls, but splitting a 
corner house diagonally is not widely accepted.

See Proposed_Features/Multiple_addresses for a more general approach 
(proposal).

==Multiple buildings for one housenumber==

This often happens in farms, factories or schools. In that case, it's 
possible to add a perimeter to the site which contains the addr tags and 
other general tags such as the name. This makes sure you have less 
redundancy in your data.For det første problemet har jeg personlig brukt en kombinasjon av 4,5 og 
6.
Hvis det er to adresser på en bygning har jeg brukt nr 4, hvis det er 
flere, har jeg brukt nr 5 og i de tilfeller hvor bygningene er delt inn i 
seksjoner (ikke etasjer), og jeg visste hvordan de er delt, har jeg brukt 
nummer 6.

Her er et område med eksempler;
http://www.openstreetmap.org/#map=16/60.7733/11.0980

I dette området har jeg arbeidet som postbud, og har derfor relativt 
inngående kjennskap til adresser og gatenavn. I tillegg har jeg brukt bing 
og kartverket til å tegne inn bygninger.

Kristian


More information about the kart mailing list