[NUUG kart] Diskutere med imports at openstreetmap.org

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Oct 14 07:45:11 CEST 2013


2013/10/13 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Det er helt sikkert en god ting, men når jeg tester med bare å ta skog for
> en kommune så er det ikke så mye som kan gå galt. Det er stor forskjell på
> det og å ta alle data for hele landet.

Det refereres til en "test database" på
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines som man kan
teste importer på , men kan ikke finne noe referanser til denne andre
steder. Menes det implisitt at man før enhver import skal/bør/kan
sette opp sin egen OSM-server for å teste importen? Det høres litt
voldsomt ut å kreve dette, men det ville vært kjekt om det fantes en
testserver som ble tilbakestilt til hoveddatabasen med jevne
mellomrom.

Geir Ove


More information about the kart mailing list