[NUUG kart] Diskutere med imports at openstreetmap.org

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 15 01:07:01 CEST 2013


Den 13. okt. 2013 21:18, skreiv Sverre Didriksen:
> Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> wrote on 13.10.2013 14:47:44:
> > Det blir veldig uryddig hvis importrutinene blir varslet litt her og 
> der.
> > På import-sidene står det klar og tydelig at imports@ skal varsles
> > når det ble tatt en beslutning i det lokale samfunnet. Når vi gjorde
> > det for SSR-importen fikk vi god innspill, og ganske frie hender
> > ellers, så er det ingenting å tape med dette.
>
> Det er helt sikkert en god ting, men når jeg tester med bare å ta skog 
> for en kommune så er det ikke så mye som kan gå galt. Det er stor 
> forskjell på det og å ta alle data for hele landet.
Det kan bli eit stort problem når nokon må rydde opp etter importen. Me 
har endå ikkje diskutert muligheten å importere landdekke fra N50 eller 
korleis ein skulle gjort dette. Det er ein god del behandling som må til 
før ein kan importere dette. N50 inneheld mykje informasjon og me må 
finne ut kva taggar me skal bruke. I tilleg er det ein del objekt som er 
lagt inn med tanke på rendering, desse må me få bort og få data som er 
homogene og passer fint inn i osm.
> Håper noen vil forfatte en mail til dem.
Import prosesses med grensedata og adresser er komme lengst og er nesten 
klar til å informere dwg om. Skogdekke er langt frå klar til import.

Knut


More information about the kart mailing list