[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Tue Oct 15 08:58:35 CEST 2013


Hvordan ser du for deg å håndtere noder på grenser som er endret siden sist
grenseimport? F.eks. fjelltopper som har fått navn & høyde? Eller
fjelltopper (node plassert basert på gps) som ligger i nærheten av dagens
OSM-grenser, men som vil ligge på ny grense etter import?

Og hvorfor ønsker du å sause sammen en import av grenser med en import av
adresser?


2013/10/14 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Då har eg jobba litt med dataa og har laga .osm filer med grensene og
> adressene som eg foreslår å importere. Eg forventer tilbakemelding og
> litt diskusjon rundt dei beslutningane eg har gjort når ge har jobba med
> det. Neste jobb blir å flette dette datasettet saman med OSM. Me må
> finne ein god arbeidsflyt og vere fleire som kan gjere dette når me kjem
> så langt. Ikkje berre start å importer dette før me har diskutert på lista.
>
> Du kan laste ned dataa i osm format på <
> http://fribyte.uib.no/osm/Kartverket_import_addresses_admin.tar.bz2 >
> (23MB)
>
> Kommunegrenser:
> Dette er ei enkelt fil med alle kommunegrensene i Norge inkludert
> relasjonar. Eg har forenkla linjene til 3m nøyaktighet, slått saman ein
> del like linjer og slått saman polegon som er like til multipoligon
> (sosi har ikkje støtte for multipolegon).
>
> Tags som er brukt:
> boundary=administrative - Brukt på alle vegar og relasjonar
> admin_level=2,4,7 - Brukt på alle vegar og relasjonar etter om det er
> riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense
> maritime=yes - Brukt på dei maritime riksgrensene (manglande info i sosi
> filene for fylkes- og kommunegrenser)
> note=* - Felt som er henta frå sosi filene, kan nokon gonger gi meir
> informasjon om kvar grensa går
> type=bondary - Brukt på alle relasjonar
> name=* - Brukt på relasjonar, navnet som står i sosi fila, for samiske
> forvaltningsområder så er det brukt det samiske navnet
> name:*=* - Navn på andre språk som er nevnt i sosi fila men ikkje er
> hovedspråk, tre bokstaver for variantar av samisk og kvensk, "no" for
> norsk i samisk forvaltningsområde
> ref=NNNN - Firesifret kommunenummer på relasjonar, tosifret for fylker
>
> Datasettet består av 165,887 nodar, 2076 vegar og 448 relasjonar.
>
> Adresser:
> Adressene er delt inn kommunevis på kommunenummer. Det er i første
> omgang berre gateadressene me er intresert i, altså ikkje adresser som
> ikkje har gatenavn og gatenummer. Enkelte kommunar har ikkje nokon eller
> få gateadresser enda ettersom det er kommunen si oppgave å utsende
> desse. Det er mulig at me må dele byene inn i mindre enheter for lettere
> inport. Dataa består av eit punkt for kvar adresse og er plassert på
> inngangsdøra, midt i bygget eller midt i eigendomen.
>
> Tags som er brukt:
> addr:housenumber=* - Husnummeret (t.d. 22B)
> addr:street=* - Gatenavnet (t.d. Gamleveien)
> addr:city=* - Poststedet (t.d. Mo i Rana)
> addr:postcode=NNNN - Firesifret postnummer (t.d. 8622)
>
> Datasettet består av 1,775,094 noder fordelt på 359 kommuner.
>
> Knut
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131015/15770f36/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list