[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 15 11:03:41 CEST 2013


Den 15. okt. 2013 08:58, skreiv Tyrfing OSM:
> Hvordan ser du for deg å håndtere noder på grenser som er endret siden 
> sist grenseimport? F.eks. fjelltopper som har fått navn & høyde? Eller 
> fjelltopper (node plassert basert på gps) som ligger i nærheten av 
> dagens OSM-grenser, men som vil ligge på ny grense etter import?
Eg har ikkje tenkt å endre på anna enn grensene. Er det noder på grensa 
som er brukt til andre ting som fjelltopper eller vegar så vil eg ikkje 
røre dei. Det vil bli ein del manuelt arbeid for å skille desse.

> Og hvorfor ønsker du å sause sammen en import av grenser med en import 
> av adresser?
Dette er to forskjellige importer som blir behandla på forskjellige 
måtar. Det er berre at eg jobbar med begge samtidig og ser ingen grunn 
til å sende ut to e-poster istedenfor ein samla.

Knut


More information about the kart mailing list