[NUUG kart] Parkeringsplasser Trondheim

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Thu Oct 17 23:39:02 CEST 2013


2013/10/17 Anders Fougner <alfou at broadpark.no>

> Jeg er forsåvidt enig i at skiltede stier trenger en eller annen form for
> tagging, men jeg synes at det er såpass dårlig skiltet i Trondheim (Bymarka
> og Estenstadmarka) at jeg ikke ville tagget disse. For å kunne bruke
> skiltene til noe vettugt må man enten ha et kart for hånden eller være
> såpass godt kjent i marka at man ikke trenger verken skilt eller kart.
> Eventuelt må man befinne seg i et kryss der det både står kart og skilt.
> Det som står på skiltene er nemlig vanligvis bare navnet på neste stikryss
> - ikke navnet på det "langsiktige målet" hvis man går i den retningen...
>

Nettopp, og hvis turkompisen el.lignende skal være til hjelp må vi tagge
slik at det kan lages meningsfylte kart. Kart brukes jo ofte til å finne ut
hvor du skal hvis du ikke er kjent, ikke sant?
Eksempel: Hvis du kommer fra Kuala Lumpur, lander med fly på Værnes og vet
at du skal følge E6 til Grong, hjelper det lite at skiltene sier hhv
Trondheim den ene veien og Narvik den andre når du skal kjøre ut på veien.
Du må vite at du skal nordover, altså trenger du et kart hvor E6 er tegnet
inn (Se bort i fra GPS nå). Å hevde at E6 ikke skal tagges som E6 fordi det
"langsiktige målet" ikke står på skiltene blir litt absurd.

De skiltede stiene i marka, kan betraktes som et lite veinett i miniatyr og
må tagges på en måte som gjør det mulig å lage gode turkart.
-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/qajaqtreff/
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131017/204bac8b/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list