[NUUG kart] Egne flyfoto

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Fri Apr 4 11:10:28 CEST 2014


Er det noe nytt på gang når det gjelder lovligheten av luftfotografering?

http://www.dinside.no/928056/tillatt-aa-fotografere-fra-luften

-Bjørn


2014-04-04 9:41 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Jeg tror nok dessverre at konklusjonen din er veldig korrekt. Men uten
> tvil så er dette et spennende område og så kan man håpe på at lovgivningen
> blir lettere fremover. Teknologien blir i alle fall bedre selv om man der
> også møter en del utfordringer.
>
> -Sverre
>
>
>
> >-----Original Message-----
> >From: Gnonthgol [mailto:gnonthgol at gmail.com]
> >Sent: Friday, April 04, 2014 1:35 AM
> >To: Sverre Didriksen; kart at nuug.no
> >Subject: Re: [NUUG kart] Egne flyfoto
> >
> >Den 03. april 2014 17:56, skreiv Sverre Didriksen:
> >> Kom over denne, det hadde vært noe:
> >> http://www.norgeodesi.no/trimble/uav-uas-rpas/trimble-ux5-aerial-
> >imaging-rover-system/c-25/c-83/p-187
> >
> >Det er framleis ein del problem med droner i norsk lovgivning. Slik eg
> >har forstått er det endå ikkje lov til å fly droner utan at du har ein
> >pilot som kan ta over styringa når som helst og er innanfor
> >synsrekevide. Lovverket er ikkje tilpassa slike produkt som rettar seg
> >mot personar som ikkje er i stand til eller ønskar å fly sjølv. Det er
> >også ein del restriksjonar mot å fly i bebygga områder som gjer at denne
> >type teknolagi er uegna under gjeldande norsk lovgivning. Desverre så må
> >me fortsette å klage til norske luftfartsmyndigheter om å gjennomse
> >lovgivningen. Det hadde jo ein effekt på NSM at alle dronepiloter i
> >Norge søkte om ein kommersiell lisens for å ta luftfoto.Det er kansje
> >mulig å lette på restriksjonane om å fly radiostyrte fly i bebygga
> >områder og gjere det mulig å sertifisere droner til bruk uten kyndig
> >personell til å ta over. Det er bra at dei er forsiktige men teknologien
> >avanserer fortere enn lovteksten kan følge.
> >
> >Framleis er det vanskelig for folk flest å lage flyfoto uten å bruke
> >masse pengar eller lovbrudd.
> >
> >Gnonthgol
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140404/aae00ea8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list