[NUUG kart] Egne flyfoto

Hans Kristian Flaatten hans.kristian.flaatten at turistforeningen.no
Fri Apr 4 11:49:09 CEST 2014


Ja, det er en ny prøveordning ut året. Du kan lese mer på NSM sine sider:
https://www.nsm.stat.no/Aktuelt/Nytt-fra-NSM/Ny-proveordning-for-foto-fra-luften/

> Skal du opp og filme med modellfly, fjernstyrt helikopter eller drone? Nå slipper
> du å søke om tillatelse fra NSM – så lenge dronen er innen synsrekkevidde, og
> den ikke er i nærheten av et område med fotoforbud.

-HK

On 04 Apr 2014, at 11:10, Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com> wrote:

> Er det noe nytt på gang når det gjelder lovligheten av luftfotografering?
> 
> http://www.dinside.no/928056/tillatt-aa-fotografere-fra-luften
> 
> -Bjørn 
> 
> 
> 2014-04-04 9:41 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Jeg tror nok dessverre at konklusjonen din er veldig korrekt. Men uten tvil så er dette et spennende område og så kan man håpe på at lovgivningen blir lettere fremover. Teknologien blir i alle fall bedre selv om man der også møter en del utfordringer.
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> >-----Original Message-----
> >From: Gnonthgol [mailto:gnonthgol at gmail.com]
> >Sent: Friday, April 04, 2014 1:35 AM
> >To: Sverre Didriksen; kart at nuug.no
> >Subject: Re: [NUUG kart] Egne flyfoto
> >
> >Den 03. april 2014 17:56, skreiv Sverre Didriksen:
> >> Kom over denne, det hadde vært noe:
> >> http://www.norgeodesi.no/trimble/uav-uas-rpas/trimble-ux5-aerial-
> >imaging-rover-system/c-25/c-83/p-187
> >
> >Det er framleis ein del problem med droner i norsk lovgivning. Slik eg
> >har forstått er det endå ikkje lov til å fly droner utan at du har ein
> >pilot som kan ta over styringa når som helst og er innanfor
> >synsrekevide. Lovverket er ikkje tilpassa slike produkt som rettar seg
> >mot personar som ikkje er i stand til eller ønskar å fly sjølv. Det er
> >også ein del restriksjonar mot å fly i bebygga områder som gjer at denne
> >type teknolagi er uegna under gjeldande norsk lovgivning. Desverre så må
> >me fortsette å klage til norske luftfartsmyndigheter om å gjennomse
> >lovgivningen. Det hadde jo ein effekt på NSM at alle dronepiloter i
> >Norge søkte om ein kommersiell lisens for å ta luftfoto.Det er kansje
> >mulig å lette på restriksjonane om å fly radiostyrte fly i bebygga
> >områder og gjere det mulig å sertifisere droner til bruk uten kyndig
> >personell til å ta over. Det er bra at dei er forsiktige men teknologien
> >avanserer fortere enn lovteksten kan følge.
> >
> >Framleis er det vanskelig for folk flest å lage flyfoto uten å bruke
> >masse pengar eller lovbrudd.
> >
> >Gnonthgol
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 842 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140404/52b203e7/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list