[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Mon Apr 14 21:37:24 CEST 2014


Jeg tror det er svært viktig å få med id-nummer fra kilde hvis det finnes.
Det vil muliggjøre oppdatering med bot frem og tilbake senere.
Gnonthgol: Om NVDB id-en finnes i xml filene du har laget, har du mulighet
til å lage nye?

Om husnummer uten veier: Tvert i mot: Det er svært nyttig med
husnummer-noder der det ikke er veier. Det gjør veien søkbar! Og man får en
god indikasjon på hvor det mangler veistubber.

Gazer: Du kan gjerne sende over alle Rogalandskommunene til meg.

Mekket en liste vi kan bruke til å holde styr på arbeidet:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvtFOdYVW3MQdHJtdU1BNGhYdU1vaUJKTXZUZUQ1S1E&usp=sharing

Er det noen som har laget plugins til JOSM? Hadde vært praktisk med en
plugin som tar et merket hus, lager en node i sentrum, kopierer tags fra
huset, sletter building=* på noden og sletter addr:*=* på bygningen. Any
takers?

Gorm E. Johnsen


2014-04-14 18:07 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Hei
>
> Ein automatisk prosess for dette vil nok vere det beste, men er ikkje
> alltid at data er korrekt.
> Dette blir nok betre når folk faktisk kan rapportere om feil til
> kartverket.
>
> Data som eg har er faktisk frå i fjor haust. Men etter mailen frå
> Forbrukarrådet fann eg ut det var på tide å gå i gang.
> Oslo var ein naturleg plass å starte då det er enorme mengder husnummer
> der. Over 95000 faktisk. Og ikkje minst er vegnettet der godt i OSM.
>
> Den største svakheita til OSM er mangel på adresser, så eg meiner det er
> best å få inn det så raskt som råd.
>
> Om ein vil ha anna info samla i desse nodane kan diskuterast.
>
> Når det gjeld den manuelle importen så har eg delt det opp for å minske
> feil og for at eventuelle større feil kan rettast med mindre reversering.
> Fleire av postnummer rekkjene eg har lasta opp hadde over 3k nodar. Er og
> enklare å ta mindre geografisk område av gongen.
> Kunne importert alle 95k+ adresse nodar i ein og same gong, men tvilar
> litt på at ei opplasting med JOSM ville vorte godkjent ;)
>
>
> Om nokon har innvendingar mot at eg held fram med denne importen så ver
> snill å sei ifrå.
> Eg har masse tid til dette så gjer meg ingen ting å ta dette manuelt enn
> så lenge.
> Vil fokusere på dei større byane som er godt kartlagde i OSM. Husnummer
> utan vegar hjelper lite ;)
>
> Om nokon vil hjelpe til så gi ein lyd så kan eg sende over ei kommune fil.
> Er litt viktig at ikkje fleire arbeider med same kommune.
>
> mvh
> Jan T
>
> ------------------------------
> Date: Mon, 14 Apr 2014 15:55:12 +0200
> From: nuug at gorm.cc
> To: kart at nuug.no
> Subject: [NUUG kart] Adresseimport fra NVDB
>
>
> Folkens
>
> Jeg observerer at enkelte er i gang med import av adressepunkt fra NVDB.
> Dette er jeg 110% for!
>
> Men jeg har veldig lyst å se en dokumentasjon i wiki på hvordan vi ønsker
> at dette skal bli gjort.
>
> Vi bør se til Danmark:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Addresses
> Alle adressepunkt er enkeltnoder; aldri på bygnings-wayen.
> Dette gjør hele operasjonen svært mye ryddigere.
> De har også en bot som sørger for kontinuerlig oppdatering basert på id-nr
> fra kilden.
> Jeg ser ingenting i veien for at vi ikke kan gjøre det samme? Kanskje vi
> kan kjøre samme skript med lokal tilpasning?
>
> Jeg har blitt fortalt at de som holder på med dette nå, konverterer
> sosi-filer og deler opp i kommuner til osm filer og laster opp et og et
> postnummer ved hjelp av josm.
> Hvor er dokumentasjon på dette jfr import-retningslinjene?
> Jeg spør ikke for å sette kjepper i hjulene for de som holder på, men for
> å kunne bidra til arbeidet!
>
> Her er et eksempel på importert adresse, inkludert en rettet feil som ikke
> var oppdaget av bidragsyteren (ja, jeg har kontaktet vedkommende direkte).
> http://www.openstreetmap.org/node/2785637625
>
> Bør vi ikke få med noe slags id fra nvdb? Eller er ikke disse id-ene
> stabile?
> Hvilke addr:* tagger vi vi ha inn? Gards og bruksnummer? Valgkrins?
>
> Folk oppfordres også til å rette feil i eget område<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=10.57416&lat=59.87874&zoom=10&overlays=buildings%2cbuildings_with_addresses%2cpostal_code%2cno_addr_street%2cstreet_not_found%2cnodes_with_addresses_defined%2cnodes_with_addresses_interpolated%2cinterpolation%2cinterpolation_errors%2cconnection_lines%2cnearest_points%2cnearest_roads>slik at import kan gå smertefritt.
>
> vennlig hilsen
>
> Gorm E. Johnsen
>
> _______________________________________________ kart mailing list
> kart at nuug.no http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140414/c30ef2b1/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list