[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Apr 14 22:09:30 CEST 2014


Ein slik plugin vil ikkje gi så mykje meining.
Hugs på at husnummer node bør vere ved inngangen og ikkje midt i bygget.

Einaste automasjon eg kunne tenkt meg var ein addr: fjernar.

Jan T

Date: Mon, 14 Apr 2014 21:37:24 +0200
From: nuug at gorm.cc
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Jeg tror det er svært viktig å få med id-nummer fra kilde hvis det finnes. Det vil muliggjøre oppdatering med bot frem og tilbake senere.
Gnonthgol: Om NVDB id-en finnes i xml filene du har laget, har du mulighet til å lage nye?


Om husnummer uten veier: Tvert i mot: Det er svært nyttig med husnummer-noder der det ikke er veier. Det gjør veien søkbar! Og man får en god indikasjon på hvor det mangler veistubber.

Gazer: Du kan gjerne sende over alle Rogalandskommunene til meg.


Mekket en liste vi kan bruke til å holde styr på arbeidet:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvtFOdYVW3MQdHJtdU1BNGhYdU1vaUJKTXZUZUQ1S1E&usp=sharing


Er det noen som har laget plugins til JOSM? Hadde vært praktisk med en plugin som tar et merket hus, lager en node i sentrum, kopierer tags fra huset, sletter building=* på noden og sletter addr:*=* på bygningen. Any takers?

Gorm E. Johnsen


2014-04-14 18:07 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
Hei

Ein automatisk prosess for dette vil nok vere det beste, men er ikkje alltid at data er korrekt.
Dette blir nok betre når folk faktisk kan rapportere om feil til kartverket.

Data som eg har er faktisk frå i fjor haust. Men etter mailen frå Forbrukarrådet fann eg ut det var på tide å gå i gang.

Oslo var ein naturleg plass å starte då det er enorme mengder husnummer der. Over 95000 faktisk. Og ikkje minst er vegnettet der godt i OSM.

Den største svakheita til OSM er mangel på adresser, så eg meiner det er best å få inn det så raskt som råd.


Om ein vil ha anna info samla i desse nodane kan diskuterast.

Når det gjeld den manuelle importen så har eg delt det opp for å minske feil og for at eventuelle større feil kan rettast med mindre reversering.

Fleire av postnummer rekkjene eg har lasta opp hadde over 3k nodar. Er og enklare å ta mindre geografisk område av gongen.
Kunne importert alle 95k+ adresse nodar i ein og same gong, men tvilar litt på at ei opplasting med JOSM ville vorte godkjent ;)Om nokon har innvendingar mot at eg held fram med denne importen så ver snill å sei ifrå.
Eg har masse tid til dette så gjer meg ingen ting å ta dette manuelt enn så lenge.
Vil fokusere på dei større byane som er godt kartlagde i OSM. Husnummer utan vegar hjelper lite ;)


Om nokon vil hjelpe til så gi ein lyd så kan eg sende over ei kommune fil. Er litt viktig at ikkje fleire arbeider med same kommune.

mvh
Jan T

Date: Mon, 14 Apr 2014 15:55:12 +0200
From: nuug at gorm.cc

To: kart at nuug.no
Subject: [NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Folkens

Jeg observerer at enkelte er i gang med import av adressepunkt fra NVDB.

Dette er jeg 110% for!

Men jeg har veldig lyst å se en dokumentasjon i wiki på hvordan vi ønsker at dette skal bli gjort.


Vi bør se til Danmark:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Addresses
 Alle adressepunkt er enkeltnoder; aldri på bygnings-wayen.

Dette gjør hele operasjonen svært mye ryddigere.

De har også en bot som sørger for kontinuerlig oppdatering basert på id-nr fra kilden.
Jeg ser ingenting i veien for at vi ikke kan gjøre det samme? Kanskje vi kan kjøre samme skript med lokal tilpasning?Jeg har blitt fortalt at de som holder på med dette nå, konverterer sosi-filer og deler opp i kommuner til osm filer og laster opp et og et postnummer ved hjelp av josm.
Hvor er dokumentasjon på dette jfr import-retningslinjene?


Jeg spør ikke for å sette kjepper i hjulene for de som holder på, men for å kunne bidra til arbeidet!

Her er et eksempel på importert adresse, inkludert en rettet feil som ikke var oppdaget av bidragsyteren (ja, jeg har kontaktet vedkommende direkte).


http://www.openstreetmap.org/node/2785637625

Bør vi ikke få med noe slags id fra nvdb? Eller er ikke disse id-ene stabile?

Hvilke addr:* tagger vi vi ha inn? Gards og bruksnummer? Valgkrins?


Folk oppfordres også til å rette feil i eget område slik at import kan gå smertefritt.vennlig hilsenGorm E. Johnsen_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  

_______________________________________________

kart mailing list

kart at nuug.no

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140414/8eaadfdc/attachment.htm 


More information about the kart mailing list