[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Mon Apr 21 14:12:33 CEST 2014


On Mon, 14 Apr 2014 18:07:00 +0200, N/A N/A wrote:

> Ein automatisk prosess for dette vil nok vere det beste, men er ikkje
> alltid at data er korrekt. Dette blir nok betre når folk faktisk kan
> rapportere om feil til kartverket.
>
> Data som eg har er faktisk frå i fjor haust. Men etter mailen frå
> Forbrukarrådet fann eg ut det var på tide å gå i gang. Oslo var ein
> naturleg plass å starte då det er enorme mengder husnummer der. Over
> 95000 faktisk. Og ikkje minst er vegnettet der godt i OSM.
>
> Den største svakheita til OSM er mangel på adresser, så eg meiner det
> er best å få inn det så raskt som råd.
>
> Om ein vil ha anna info samla i desse nodane kan diskuterast.
>
> Når det gjeld den manuelle importen så har eg delt det opp for å
> minske feil og for at eventuelle større feil kan rettast med mindre
> reversering. Fleire av postnummer rekkjene eg har lasta opp hadde over
> 3k nodar. Er og enklare å ta mindre geografisk område av gongen. Kunne
> importert alle 95k+ adresse nodar i ein og same gong, men tvilar litt
> på at ei opplasting med JOSM ville vorte godkjent ;)
>
>
> Om nokon har innvendingar mot at eg held fram med denne importen så
> ver snill å sei ifrå. Eg har masse tid til dette så gjer meg ingen
> ting å ta dette manuelt enn så lenge. Vil fokusere på dei større byane
> som er godt kartlagde i OSM. Husnummer utan vegar hjelper lite ;)
>
> Om nokon vil hjelpe til så gi ein lyd så kan eg sende over ei kommune
> fil. Er litt viktig at ikkje fleire arbeider med same kommune.

Hei. Beklager sein respons. Det er supert å få lagt inn flere adresser i
OSM! Men det vil være fint å få avklart om dette er en engangsimport,
eller om det f.eks. er meningen å oppdatere adressdataene med nye importer
som overskriver gamle data.

Hvis dette er engangsimport som gjøres manuelt, og at det er meningen at
adressene skal vedlikeholdes manuelt etter dette, så synes jeg det er
fint om det tas hensyn til adressedata som allerede er lagt inn i OSM.

Jeg har f.eks. allerede lagt inn en del adresser i OSM som nå har blitt
erstattet med importerte adresser (hovedsakelig i området som dekkes av
http://www.openstreetmap.org/changeset/21823008), og noe info har dermed
gått tapt slik jeg ser det. Eks:

* Adresser på entrance=yes/building=entrance-noder på bygninger er
  fjernet og det er opprettet en egen adressenode.

* Adresser på bygningspolygoner er fjernet og det er opprettet en egen
  adressenode, som noen steder ligger utenfor selve bygningen.

* Ekstra tagger på adressenoder har gått tapt, f.eks. note/note:no om at
  tomten ikke er bebygd. Og jeg har også lagt på layer-tag på noen
  adressenoder, for å skille adresser til vertikaldelte boliger, som nå
  er borte.

Hvis det er meningen med (automatiske) oppdateringer av adressedataene i
framtiden så synes jeg ikke dette er noe problem, men ellers synes jeg
at det blir mer informativt og riktig om addr-taggene blir liggende
sammen med entrance=yes/building=entrance-taggen, eller på selve
bygningspolygonet (der bygningen bare har ett husnummer).

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list