[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Apr 14 23:13:00 CEST 2014


On 2014-04-14, at 21:48, Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:

> [Gorm E. Johnsen]
>> Jeg tror det er svært viktig å få med id-nummer fra kilde hvis det
>> finnes.  Det vil muliggjøre oppdatering med bot frem og tilbake
>> senere.  Gnonthgol: Om NVDB id-en finnes i xml filene du har laget,
>> har du mulighet til å lage nye?
> 
> Har NVDB stabile ID-nummer som kan brukes til å referere til samme
> adresse selv om posisjon eller noe annet blir endret?  Hvis ikke blir
> det jo vanskeligere, og kanskje selve adressen er like god "ID".


Så vidt jeg vet har ikke adressenodene noen stabil ID, i alle fall i matrikkelen som er (bør være?) kilden til disse dataene, men gater har en gatekode vi absolutt bør prøve å få med.

Gatekoden oppgis noen ganger med og noen ganger uten kommunekode, men så vidt jeg vet skal det alltid være 5 siffer i selve gatekoden og 4 i evt. kommunekode.

Den beste ID-en er nok å sette sammen kommunekode (4 siffer) og gatekode (5 siffer) slik at en hypotetisk gate nr. 14 i oslo blir 030100014. Sammen med innholdet i addr:houseno har man da noe som skal være ganske stabilt.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2594 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140414/af2d079c/attachment.bin 


More information about the kart mailing list