[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Apr 15 00:46:33 CEST 2014


On 2014-04-15, at 00:15, "Gorm E. Johnsen" <nuug at gorm.cc> wrote:

> Om ID-er:
> Er det fornufig å få med gårdsnummer/bruksnummer? Hva med andre data?
> Jfr: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Adresser
> 
> Hvis vi skal bruke en generert id som det Knut Arne skisserer, bør det være noe slags skilletegn mellom 'feltene' for å være sikker på at man får skilt det ut korrekt etterpå. For å bruke hans eksempel: addr:no_id=0301:00014:5B (la på husnummer med bokstav)

Mitt forslag er ikke å lage en slik samlet ID med duplikat av informasjonen i houseno-feltet, men ha kun kommunekode + gatekode i et eget felt. f.eks.:

addr:street=Etellerannetveien
addr:houseno=5
addr:no:street_id=030100014

Enkelt nok å legge sammen informasjonen fra to tags i programmer hvor man trenger unik ID senere.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2594 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140415/5e4da949/attachment.bin 


More information about the kart mailing list