[NUUG kart] Vegnummer lange veier (open street map)

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Thu Apr 24 17:30:38 CEST 2014


Og her er resultatet:

http://www.forbrukerradet.no/side/sykledit

Gorm E. Johnsen


2014-04-12 9:47 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

>
> Hei,
>
> Problemet har vore at husnummer var ein manuell jobb. Folk måtte ta turen
> ut i gatene å notere nummer og koordinatar.
>
> Automatisk import av frigitte data er problematisk så det må gjerast mykje
> manuelt arbeid.
> Ser at mangel på nummer kan vere ei utfordring der det er mange hus med
> same gatenamn.
> Skal ta å gå i gang med dette slik at ein får på plass husnummer.
>
> mvh
> Jan T
>
>
> ------------------------------
> From: Gro.MetteMoen at forbrukerradet.no
> To: kart at nuug.no
> Date: Wed, 9 Apr 2014 07:14:12 +0000
> Subject: [NUUG kart] Vegnummer lange veier (open street map)
>
>
>  Jeg kontaktet dere tidligere knyttet til vegdata og brukte Jevnaker som
> eksempel på sted som var dårlig kartlagt. Jevnaker ble ordnet opp i. Takker
> J
>
>
>
> Et annet spørsmål som jeg mener utfordrer brukbarheten til dataene i
> OpenStreetMap, er manglende mulighet til å orientere seg på lange veier med
> mange husnummer. For små veier er det ikke nødvendigvis et stort problem at
> det mangler mange husnummer, men for lange veier, slik som Drammensveien i
> Oslo som har flere hundre husnummer, blir det et problem å orientere seg i
> kartdataene når husnummer mangler. Man søker seg til veien og blir plassert
> mange kartutsnitt fra der man faktisk skal. Så må man scrolle seg ut og
> tjenesten man benytter blir mer tungvint i bruk. Det samme gjelder mange
> andre lengre veier slik som Mellomvegen, Strandvegen og Kvaløyvegen i
> Tromsø.
>
>
>
> Kjenner dere til måter å omgå dette problemet på? Håper på raskt svar.
>
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Gro Mette Moen
>
> Rådgiver samferdsel
>
> M: 92205597
>
>
>
>
>
>
> www.forbrukerrådet.no <http://www.xn--forbrukerrdet-yfb.no/>
>
>
>
> _______________________________________________ kart mailing list
> kart at nuug.no http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140424/75efd249/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6740 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140424/75efd249/attachment.png 


More information about the kart mailing list