[NUUG kart] Vegnummer lange veier (open street map)

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sat Apr 12 09:47:23 CEST 2014


Hei,

Problemet har vore at husnummer var ein manuell jobb. Folk måtte ta turen ut i gatene å notere nummer og koordinatar. 

Automatisk import av frigitte data er problematisk så det må gjerast mykje manuelt arbeid.
Ser at mangel på nummer kan vere ei utfordring der det er mange hus med same gatenamn.
Skal ta å gå i gang med dette slik at ein får på plass husnummer.

mvh
Jan T


From: Gro.MetteMoen at forbrukerradet.no
To: kart at nuug.no
Date: Wed, 9 Apr 2014 07:14:12 +0000
Subject: [NUUG kart] Vegnummer lange veier (open street map)

Jeg kontaktet dere tidligere knyttet til vegdata og brukte Jevnaker som eksempel på sted som var dårlig kartlagt. Jevnaker ble ordnet opp i. TakkerJ
 
Et annet spørsmål som jeg mener utfordrer brukbarheten til dataene i OpenStreetMap, er manglende mulighet til å orientere seg på lange veier med mange husnummer. For små veier er det ikke nødvendigvis et stort
 problem at det mangler mange husnummer, men for lange veier, slik som Drammensveien i Oslo som har flere hundre husnummer, blir det et problem å orientere seg i kartdataene når husnummer mangler. Man søker seg til veien og blir plassert mange kartutsnitt fra
 der man faktisk skal. Så må man scrolle seg ut og tjenesten man benytter blir mer tungvint i bruk. Det samme gjelder mange andre lengre veier slik som
Mellomvegen, Strandvegen og Kvaløyvegen i Tromsø.
 
Kjenner dere til måter å omgå dette problemet på? Håper på raskt svar.
 
Vennlig hilsen
Gro Mette Moen
Rådgiver samferdsel
M: 92205597
 
    

                                                     
www.forbrukerrådet.no
 
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140412/929a64b7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6740 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140412/929a64b7/attachment-0001.png 


More information about the kart mailing list