[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Aug 5 09:50:07 CEST 2014


2014-08-05 9:43 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som ligger inne og som det ligger mye arbeid bak.

Enig.
Etter supplering av manglende veier bør det gjøres en automatisert
test av avvik mellom Kartverkets data og OSM, og flagging av veier med
stort avvik. Hvis ingen har tid eller kompetanse til å gjøre noe sånt,
så får man droppe importering og heller la OSM evolvere naturlig over
tid.
Jeg tenker at import er å gjøre oss en bjørnetjeneste: Ved synfaring
kan kartgrunnlaget bli mye bedre.


More information about the kart mailing list