[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 5 09:43:55 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Tor
>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:08 AM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>Den 5. aug. 2014 kl. 08:44 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>>
>> 2014-08-04 22:37 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>>
>>> Når det gjelder tagging, begynte jeg i forrige uke å kladde på et
>>> forslag på importwikisida:
>>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Vegdata
>>
>> Et par kommentarer til wiki-sida:
>> - Nøyaktighet: På en del står det "Importere [...] objekter med større
>> nøyaktighet enn i OSM". For veger som allerede finnes i OSM skal det
>> være en høy terskel for å erstatte denne. Jeg tror det er bedre å
>> manuelt justere geometrien på det eksisterende objektet, eventuelt
>> bruke en smart plugin til å beholde ID og dermed alle tagger og
>> historie. Uansett bør det å legge inn manglende veger være førstepri.
>
>Helt enig. Jeg ser imidlertid stadig vekk veier i OSM som er unøyaktige, enten
>med veldig skarpe kurver eller som ligger forskjøvet (sannsynligvis inntegnet
>etter feiljusterte flyfoto).

Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som ligger inne og som det ligger mye arbeid bak. Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har brukt på OSM i løpet av de siste årene, men det er mange. Jeg synes vi i første omgang kun skal importere det som mangler. Og jeg kunne tenke meg at vi lager en liste med kommuner som skal unntas da disse er komplette. Og jeg synes en kommunevis import vil være å foretrekke. Da har man bedre kontroll. 

Noen utfordringer:
 -Veier som ikke finnes: Jeg har manuelt importert en del i Vestre Slidre hvor jeg har hytte og er lokalkjent. Der er det en del veier som ikke finnes lenger, men de er fremdeles med i Kartverkets data. De har rett og slett ikke blitt vedlikeholdt og de har grodd igjen. Hvordan fanger man opp det? Det vil være ødeleggende om de importeres.
 - Veier som er feil i Kartverkets data men rett i OSM. Hvordan fanger man opp det om man automatisk skal endre/oppdatere OSM-data?

Forøvrig trodde jeg vi skulle bruke Vbase og ikke Elveg, men jeg vet egentlig ikke helt hva som er forskjell her.

-Sverre>
>> - Bilferjestrekning: Det står at disse skal importeres ved større
>> nøyaktighet enn i OSM. Har denne nøyaktigheten noen mening, da ferjene
>> vel går omtrent hvor de vil innenfor den aktuelle leden?
>
>Det har du nok rett i. Det er dog mange fergestrekninger som mangler tagger,
>bl.a. ref=*.
>
>> - Veg: Klassifiseringen på wiki-sida forutsetter lokalkunnskap.
>> Oversetteren til OSM-format har selvfølgelig ikke dette. Jeg har valgt
>> highway=secondary for fylkesveger, der tanken er at siden det kun er
>> manglende objekter som bør importeres, så er det nok færre (om noen)
>> merkede fylkesveger (highway=primary) som mangler i OSM enn umerkede
>> fylkesveger (highway=secondary).
>
>Det har du nok helt rett i. Antallet uskiltede fylkesveger er nok dessut
>> For kommunale og private veger har
>> jeg valgt den uspesifikke highway=road. Da kan vi importere manglende
>> veggeometrier og vegnavn uten lokalkunnskap, og så kan man utfra
>> lokalkunnskap eller kontekst sette denne til tertiary, unclassified,
>> residential eller service senere.
>
>Jeg synes løsningen du har valgt med highway=road er god. Validatoren i
>JOSM søker opp disse, så de er lette å finne igjen og endre på senere.
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list