[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 5 09:57:13 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Sverre Didriksen
>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:54 AM
>To: Vidar Gundersen
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>>-----Original Message-----
>>From: vibrog at gmail.com [mailto:vibrog at gmail.com] On Behalf Of Vidar
>>Gundersen
>>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:50 AM
>>To: Sverre Didriksen
>>Cc: Tor; kart at nuug.no
>>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>
>>2014-08-05 9:43 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>
>>> Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede
>>finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som ligger
>>inne og som det ligger mye arbeid bak.
>>
>>Enig.
>>Etter supplering av manglende veier bør det gjøres en automatisert
>>test av avvik mellom Kartverkets data og OSM, og flagging av veier med
>>stort avvik. Hvis ingen har tid eller kompetanse til å gjøre noe sånt,
>>så får man droppe importering og heller la OSM evolvere naturlig over
>>tid.
>>Jeg tenker at import er å gjøre oss en bjørnetjeneste: Ved synfaring
>>kan kartgrunnlaget bli mye bedre.
>
>Hvis vi etter en import sitter med de samme dataene som Kartverket så har
>osm liten verdi. Og der vil vi ikke ende. Så hovedfokus bør som Vidar sier være
>i komme oss ut og synfare. Men import for blanke områder i osm er en god
>ide.
>

For øvrig når det gjelder verktøy så kan jeg anbefale ogr2osm hvor du kan definere filtere som automatisk setter på rette osm-tagger. Det fungerer meget bra.

-SverreMore information about the kart mailing list