[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 5 10:16:11 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Sverre Didriksen
>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:57 AM
>To: Vidar Gundersen
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>>-----Original Message-----
>>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>>Sverre Didriksen
>>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:54 AM
>>To: Vidar Gundersen
>>Cc: kart at nuug.no
>>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>
>>>-----Original Message-----
>>>From: vibrog at gmail.com [mailto:vibrog at gmail.com] On Behalf Of Vidar
>>>Gundersen
>>>Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:50 AM
>>>To: Sverre Didriksen
>>>Cc: Tor; kart at nuug.no
>>>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>>
>>>2014-08-05 9:43 GMT+02:00 Sverre Didriksen
><sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>>
>>>> Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede
>>>finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som
>ligger
>>>inne og som det ligger mye arbeid bak.
>>>
>>>Enig.
>>>Etter supplering av manglende veier bør det gjøres en automatisert
>>>test av avvik mellom Kartverkets data og OSM, og flagging av veier med
>>>stort avvik. Hvis ingen har tid eller kompetanse til å gjøre noe sånt,
>>>så får man droppe importering og heller la OSM evolvere naturlig over
>>>tid.
>>>Jeg tenker at import er å gjøre oss en bjørnetjeneste: Ved synfaring
>>>kan kartgrunnlaget bli mye bedre.
>>
>>Hvis vi etter en import sitter med de samme dataene som Kartverket så har
>>osm liten verdi. Og der vil vi ikke ende. Så hovedfokus bør som Vidar sier
>være
>>i komme oss ut og synfare. Men import for blanke områder i osm er en god
>>ide.
>>
>
>For øvrig når det gjelder verktøy så kan jeg anbefale ogr2osm hvor du kan
>definere filtere som automatisk setter på rette osm-tagger. Det fungerer
>meget bra.
>

Forslag: Vil noen finne eller lage et script eller program som sammenligner en fil med data fra Kartverket og en fra osm, og finner veier som mangler? Vi kan jo forutsette at begge filene er i osm-xml-format med korrekte osm-tagger.

-Sverre
More information about the kart mailing list