[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 5 10:17:18 CEST 2014


Den 5. aug. 2014 kl. 09:43 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

>> -----Original Message-----
>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>> Tor
>> Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:08 AM
>> To: kart at nuug.no
>> Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
> 
> Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som ligger inne og som det ligger mye arbeid bak. Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har brukt på OSM i løpet av de siste årene, men det er mange. Jeg synes vi i første omgang kun skal importere det som mangler. Og jeg kunne tenke meg at vi lager en liste med kommuner som skal unntas da disse er komplette. Og jeg synes en kommunevis import vil være å foretrekke. Da har man bedre kontroll. 

Jeg ser for meg at importen må gjøres mer eller mindre manuelt. Det ligger alt for mye vegdata i OSM til at vi bare ukritisk kan importere store mengder automatisk.

> Noen utfordringer:
> -Veier som ikke finnes: Jeg har manuelt importert en del i Vestre Slidre hvor jeg har hytte og er lokalkjent. Der er det en del veier som ikke finnes lenger, men de er fremdeles med i Kartverkets data. De har rett og slett ikke blitt vedlikeholdt og de har grodd igjen. Hvordan fanger man opp det?
> Det vil være ødeleggende om de importeres.
> - Veier som er feil i Kartverkets data men rett i OSM. Hvordan fanger man opp det om man automatisk skal endre/oppdatere OSM-data?

Slikt kan vel bare fanges opp av lokalkunnskap, synfaring eller kontroll mot flyfoto.

Jeg antar vi alle er enige om at automatisk og ukritisk endring/oppdatering må unngås.

> Forøvrig trodde jeg vi skulle bruke Vbase og ikke Elveg, men jeg vet egentlig ikke helt hva som er forskjell her.

Jeg har kikket litt på et par kommuner (konvertert fra SOSI til shape), og dataene ser for meg helt like ut. Forskjellen er at det med Elveg følger med en del ekstra informasjon: adresser og vegegenskaper/restriksjoner som fart og høyde. Denne ekstra informasjonen ligger i egne filer.

Tor


More information about the kart mailing list