[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 5 10:48:45 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: Tor [mailto:torsm.news at gmail.com]
>Sent: Tuesday, August 05, 2014 10:17 AM
>To: Sverre Didriksen
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>Den 5. aug. 2014 kl. 09:43 skrev Sverre Didriksen
><sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>
>>> -----Original Message-----
>>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf
>Of
>>> Tor
>>> Sent: Tuesday, August 05, 2014 9:08 AM
>>> To: kart at nuug.no
>>> Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>
>> Terskelen må være høy for å automatisk oppdatere veier som allerede
>finnes i OSM. Det er svært viktig at man ikke ødelegger noe av det som ligger
>inne og som det ligger mye arbeid bak. Jeg vet ikke hvor mange tusen timer
>jeg har brukt på OSM i løpet av de siste årene, men det er mange. Jeg synes vi
>i første omgang kun skal importere det som mangler. Og jeg kunne tenke meg
>at vi lager en liste med kommuner som skal unntas da disse er komplette. Og
>jeg synes en kommunevis import vil være å foretrekke. Da har man bedre
>kontroll.
>
>Jeg ser for meg at importen må gjøres mer eller mindre manuelt. Det ligger alt
>for mye vegdata i OSM til at vi bare ukritisk kan importere store mengder
>automatisk.

Jeg har nok også mest tro på det. Men om noen lager en mekanisme som fungerer bra etter mye testing og vi kjører den på kommuner med lite osm-data så vil jeg ikke si at vi ikke skal gjøre det. For det er fremdeles mange steder med lite data.

>
>> Noen utfordringer:
>> -Veier som ikke finnes: Jeg har manuelt importert en del i Vestre Slidre hvor
>jeg har hytte og er lokalkjent. Der er det en del veier som ikke finnes lenger,
>men de er fremdeles med i Kartverkets data. De har rett og slett ikke blitt
>vedlikeholdt og de har grodd igjen. Hvordan fanger man opp det?
>> Det vil være ødeleggende om de importeres.
>> - Veier som er feil i Kartverkets data men rett i OSM. Hvordan fanger man
>opp det om man automatisk skal endre/oppdatere OSM-data?
>
>Slikt kan vel bare fanges opp av lokalkunnskap, synfaring eller kontroll mot
>flyfoto.
>
>Jeg antar vi alle er enige om at automatisk og ukritisk endring/oppdatering må
>unngås.
>
>> Forøvrig trodde jeg vi skulle bruke Vbase og ikke Elveg, men jeg vet egentlig
>ikke helt hva som er forskjell her.
>
>Jeg har kikket litt på et par kommuner (konvertert fra SOSI til shape), og
>dataene ser for meg helt like ut. Forskjellen er at det med Elveg følger med en
>del ekstra informasjon: adresser og vegegenskaper/restriksjoner som fart og
>høyde. Denne ekstra informasjonen ligger i egne filer.
>
>Tor

-SverreMore information about the kart mailing list