[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Tue Aug 5 11:30:33 CEST 2014


Hei
Er det laget noen oversikt over veistrekker som også mangler? Altså som ikke ligger i OSM?
Jeg har lest de andre kommentarene på din e-post og er vel litt av en oppfattelse at terskelen for å endre eksisterende data bør senkes noe.
Jeg har feriert i Tønsbergområdet i sommer og ser at kartgrunnlaget her er til dels veldig dårlig. Det enkle er områder som ikke er tatt med, men værre er kanskje i byområdene hvor det er brukt mye satelittkart og ting som ikke vises på satelittkart mangler; enveiskjøringer, veistrekker som ikke eksisterer, vei stengt med bom osv.
Jeg har et ønske om å få inn adresser fra kartverket. Det er også varierende kvalitet på adresser rundt om i kommunene. Men dette er også en litt stor jobb - å sortere ut eksisterende data så det ikke legges dobbelt.

... Helge+47 90750906


Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> , 2014-08-05 9:51:
Hei! 
 
Jeg har laget et utkast til konvertering av vegdata fra kartverket. 
Vedlagt er vegdata.lua, men for bruk med sosi2osm [1]. For de som ikke 
har installert sosi2osm, har jeg lagt ut Elveg-data fylkesvis på [2] i 
zippet OSM-format. Her ligger både filer konvertert med default.lua 
(alle tagger overføres som de er) og vedlagte vegdata.lua. 
 
Jeg vet det er mange skritt igjen før vi kan starte å importere, men 
tenkte å legge ut dette til gjennomsyn for å starte prosessen. 
 
Merk at det ikke er tillatt å importere disse dataene OpenStreetMap i 
denne omgang! 
 
Noen som har kommentarer til taggingen eller har noe å si om import av 
vegdata generelt? 
 
[1]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sosi2osm 
[2]: https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8&usp=sharing 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140805/4f10929f/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140805/4f10929f/attachment.bin 


More information about the kart mailing list