[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Aug 5 11:58:32 CEST 2014


2014-08-05 11:30 GMT+02:00 Helge Olav Helgesen <helge at helge.net>:
> Er det laget noen oversikt over veistrekker som også mangler? Altså som ikke
> ligger i OSM?

Jeg vet ikke om noen slik oversikt, eller hvordan man enkelt kan lage
en slik. Et av hovedformålene med dataene jeg la ut er at man kan åpne
dem i JOSM (eller annen OSM-editor) og sammenligne med det som ligger
i OSM fra før. Hvis man legger OSM-data i ett lag og Elveg-data i et
annet og bytter fokus, ser man hva som finnes i det ene og ikke i det
andre.

For å laste ned bare vegdata (kun ways) fra OSM kan man bruke
overpass-api [1]. Følgende i query-form laster ned OSM-fil for et
lite, tilfeldig valgt område i Trondheim:

<osm-script output="xml" timeout="60">
 <!-- gather results -->
 <union>
  <!-- query part for: “highway=*” -->
  <query type="way">
   <has-kv k="highway"/>
   <bbox-query s="63.39380419608713" w="10.349893569946289"
n="63.3966245755901" e="10.357489585876465"/>
  </query>
 </union>
 <!-- print results -->
 <print mode="meta"/>
 <recurse type="down"/>
 <print mode="meta" order="quadtile"/>
</osm-script>

Bruk wizard på http://overpass-turbo.eu/ til å justere og utvikle søk.
Man kan laste ned ganske store områder med Overpass API.

> Jeg har et ønske om å få inn adresser fra kartverket. Det er også varierende
> kvalitet på adresser rundt om i kommunene. Men dette er også en litt stor
> jobb - å sortere ut eksisterende data så det ikke legges dobbelt.

Det har vært en diskusjon om adresseimport for noen måneder siden.
Tror ikke den har ledet til en systematisk import ennå. Se i arkivet
[2].

[1]: http://overpass-api.de/query_form.html
[2]: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Geir Ove


More information about the kart mailing list